VWS en ZonMw: 2,6 miljoen voor onderzoek naar Therapeutische Toepassingen van Psychedelica

Op donderdag 6 juni heeft minister Pia Dijkstra, minister voor Medische Zorg van het ministerie van VWS, het vervolg aangekondigd van het door ZonMw in 2023 uitgebrachte ‘Signalement Therapeutische Toepassingen van Psychedelica’. Tijdens de presentatie van het eindrapport van de Staatscommissie MDMA maakte zij bekend dat VWS en ZonMw 2,6 miljoen euro beschikbaar stellen voor onderzoek naar de ontwikkeling van psychedelica als behandeling.

De overheid ziet het belang van dergelijk onderzoek en heeft het initiatief genomen tot stimulering hiervan. Er is namelijk een grote zorgvraag binnen Nederland op dit gebied en de markt, waaronder de farmaceutische industrie, zet hier onvoldoende op in. 

Invulling en uitvoering door Goed Gebruik Geneesmiddelen

Het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen zal invulling en uitvoering geven aan de besteding van deze onderzoeksgelden. Een van de uitgangspunten hierbij is dat het verkrijgen van marktregistraties een belangrijke voorwaarde is om therapeutische toepassingen van psychedelica (TTP) als nieuwe behandeling mogelijk te maken. Dit is vergelijkbaar met de ontwikkeling van een geneesmiddel. Verder onderzoek in klinische studies is noodzakelijk om de marktregistratie en vergoeding van de behandeling te kunnen realiseren. 

TTP kan mogelijk verbeteringen opleveren

Naar schatting 200.000 mensen in Nederland met een psychiatrische aandoening houden ondanks regulier aangeboden behandelingen ernstige psychische klachten. Helaas zijn in de psychiatrie in de afgelopen decennia weinig therapeutische innovaties of nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld die deze impasse hebben kunnen doorbreken. De afgelopen jaren kwamen uit diverse studies aanwijzingen naar voren dat  TTP, zoals ketamine, MDMA en psilocybine, significante verbeteringen kunnen opleveren voor patiënten met therapieresistente psychiatrische aandoeningen zoals depressie en PTSS (posttraumatische stressstoornis).
Deze stimulering voor verder onderzoek naar behandeling met psychedelica is voor mensen met een psychiatrische aandoening een waardevolle volgende stap.

Signalement TTP

ZonMw heeft in maart 2023 het signalement TTP, opgesteld door een projectgroep onder leiding van prof. dr. Robert Schoevers (Psychiatrie, UMCG), aangeboden aan de minister van VWS. Hierin stond de stand van zaken op het gebied van TTP, de mogelijke doelgroepen, de kennishiaten en de kansen, belemmeringen en oplossingsrichtingen op het gebied van onderzoek en implementatie beschreven.