Vooraanmelding Vidi-ronde 2023 open voor aanvragen

Voor eerst binnen de Vidi maakt NWO voor de Vidi-ronde 2023 gebruik van vooraanmeldingen. Aanvragers kunnen tot en met 2 november een verkort voorstel indienen. Vidi maakt samen met Veni en Vici deel uit van het Talentprogramma van NWO en stelt ervaren onderzoekers in de mogelijkheid om zelf een onderzoeksgroep en een onderzoekslijn op te zetten.

Verplichte vooraanmelding

De Vidi-ronde werkt ditmaal voor het eerst met een verplichte vooraanmelding. De vooraanmelding bevat een CV met een academisch profiel, een selectie van tien stuks belangrijke output (breder dan alleen publicaties) en een kort onderzoeksidee. De verplichte vooraanmelding houdt in dat onderzoekers niet meteen een volledige (tijdrovende) onderzoeksaanvraag hoeven te schrijven. De maatregel bespaart zowel indieners als beoordelaars veel tijd. Daarmee draagt deze werkwijze bij aan het beperken van de aanvraagdruk en het terugdringen van de werklast van onderzoekers en beoordelaars.

De Vidi in het kort

De Vidi is een persoonsgebonden subsidie en onderdeel van het NWO-Talentprogramma. Met een Vidi-beurs van maximaal 800.000 euro krijgen onderzoekers de kans een eigen team op te zetten rondom een innovatieve onderzoekslijn. De Vidi-ronde 2023 staat open voor onderzoekers die tussen 1 oktober 2015 en 2 november 2023 gepromoveerd zijn. De vooraanmeldingen kunnen worden ingediend bij één van de negen loketten: de NWO-domeinen ENW, TTW en ZonMw hebben ieder een eigen loket. Het domein SGW heeft zes loketten, één per disciplinair beoordelingspanel.

ZonMw voert het NWO Talentprogramma uit voor het domein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen.

Bijlagen bij de vooraanmelding

De vooraanmelding wordt vergezeld van een verplichte bijlage, de inbeddingsgarantie. Daarnaast kunnen aanvragers echter ook een optionele bijlage indienen: de literatuurlijst. In navolging van de Vici-ronde kunnen ook Vidi-aanvragers een lijst indienen van maximaal tien stuks literatuur die nauw verwant zijn aan het onderzoeksidee. NWO zal deze lijst gebruiken in de zoektocht naar geschikte externe referenten.

Belangrijke data

De Vidi-planning voor alle domeinen ziet er als volgt uit:

  • Deadline verplichte vooraanmelding: donderdag 2 november 2023, 14:00:00 CET
  • Deadline uitgewerkte aanvragen: dinsdag 26 maart 2024, 14:00:00 CET
  • Interviews: (laatste week van) augustus en september 2024
  • Besluit: oktober 2024