Vooraankondiging subsidieronde sleuteltechnologieën voor diagnostiek en behandeling van (post-)COVID

In maart 2023 stelt ZonMw een subsidieoproep open met als doel het stimuleren van (door)ontwikkeling van innovatieve sleuteltechnologieën voor de diagnostiek en behandeling van COVID-19 en in het bijzonder post-COVID.

Het post-COVID-syndroom, ook wel Long-COVID genoemd, verwijst naar de aanhoudende gezondheidsproblemen die sommige mensen ervaren na herstel van een besmetting met SARS-CoV-2, het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Op dit moment zijn er geen diagnostische tests beschikbaar om mensen met post-COVID te identificeren en daarnaast zijn er beperkte behandelmogelijkheden die (de oorzaken van) post-COVID klachten kunnen verminderen en/of wegnemen. De (door)ontwikkeling van innovatieve sleuteltechnologieën kan hieraan bijdragen. In de subsidieoproep is naast post-COVID ook ruimte voor het (door)ontwikkelen van sleuteltechnologieën die kunnen worden ingezet bij de behandeling van COVID-19 en andere (nieuwe) infectieziekten als voorbereiding op volgende pandemieën. Deze subsidieoproep richt zich specifiek op digitale en life science-sleuteltechnologieën zoals beschreven in bijlage A van de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën.

Doel

Deze oproep heeft als doel de (door)ontwikkeling van life science en digitale sleuteltechnologieën gericht op diagnostiek en behandeling van post-COVID, COVID-19 en mogelijke nieuwe infectieziekten. Daarnaast richt deze oproep zich op het opbouwen en versterken van intensieve en duurzame publiek-private samenwerkingen tussen kennisinstellingen, zorginstellingen en bedrijven om een sterke positie van het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinfrastructuur te creëren op het gebied van pandemische paraatheid.

Eén subsidieoproep, twee fases

De subsidieoproep is onderverdeeld in een vroege Technology Readiness Level (TRL) fase (doorontwikkeling van TRL1 of TRL 2 naar TRL3) en latere TRL-fase (vanaf TRL3 naar TRL6) binnen de innovatieketen. Geïnteresseerde partijen dienen aan de hand van het TRL-niveau in op een van de twee fases. Voor deze twee fases, en afhankelijk van de samenwerking, gelden er binnen de oproep verschillende voorwaarden en beoordelingscriteria. Publiek-private samenwerking is een pré en wordt vooral gestimuleerd in de latere TRL-fase voorstellen. Zo’n publieke-private samenwerking bestaat dan uit twee verschillende organisaties, waarbij minimaal één onderzoeksorganisatie samenwerkt met minimaal één onderneming met winstoogmerk.

Looptijd en voorlopige planning

De maximale looptijd van een project is 12 maanden.

Voorlopige planning*

Subsidieoproep online maart 2023
Deadline indienen uitgewerkte aanvraag eind mei 2023
Interview selectie september/oktober 2023
Besluit subsidieaanvraag november 2023

*De deadlines in de subsidieoproep zijn leidend

Criteria

De algemene ZonMw-criteria vormen de basis voor de criteria voor relevantie en kwaliteit. Deze vindt u in de procedure brochure-aanvragers. De oproep specifieke relevantie- en kwaliteitscriteria vindt u in de desbetreffende subsidieoproepen. De voorwaarden en criteria die worden opgenomen in de gepubliceerde subsidieoproep zijn leidend. U vindt de subsidieoproep vanaf maart in onze subsidiekalender.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via covid19@zonmw.nl.