Vooraankondiging subsidieoproep ontwikkeling van vroege-fase onderzoek infrastructuur (stimuleringssubsidie)

In augustus 2023 stelt ZonMw een stimuleringssubsidieoproep open met als doel een bijdrage te leveren aan het fundament voor een vroege-fase infectie faciliteit. Door middel van de ontwikkeling van de benodigde infrastructuur voor vroege-fase onderzoek kan het clinical trial network verder worden versterkt waarmee innovatie ter vergroting van de pandemische paraatheid verder kan worden aangejaagd.

Om weerbaar en wendbaar te zijn, is het van belang vorm te geven aan de inrichting van coördinerende en ondersteunende infrastructuur voor klinische onderzoek naar infectieziekten; zoals COVID-19 maar ook om paraat te zijn voor mogelijk toekomstige infectieziekten. De benodigde infrastructuur (zgn. clinical trial network) bestaat uit meerdere onderdelen (o.a. ziekenhuizen en eerstelijnszorg) die op elkaar aansluiten. Vroege-fase onderzoek voor infectieziekten maakt hier tevens een belangrijk onderdeel van uit. Om vroege-fase onderzoek mogelijk te maken is het van belang het clinical trial network verder te versterken en om deze reden te starten met de ontwikkeling van de benodigde infrastructuur. De onderzoeksinfrastructuur kan daarnaast in koude tijden (wanneer er geen pandemie is) een belangrijke bijdrage leveren aan het vroege-fase onderzoek naar infectieziekten in Nederland en daarmee de kennis en expertise rondom dit onderwerp verder verbeteren.

Doel

Deze oproep heeft als doel een stimuleringsimpuls te geven aan het ontwikkelen van de benodigde infrastructuur voor een vroege-fase infectie faciliteit om het clinical trial network verder te versterken.

Looptijd en voorlopige planning

Het project dient afgerond te zijn voor oktober 2025.
Voorlopige planning*

Subsidieoproep online augustus 2023
Deadline indienen uitgewerkte aanvraag eind september 2023
Interviews november 2023
Besluit subsidieaanvraag december 2023

*De deadlines in de subsidieoproep zijn leidend

Criteria

De algemene ZonMw-criteria vormen de basis voor de criteria voor relevantie en kwaliteit. Deze vindt u in de procedure brochure-aanvragers. De oproep specifieke relevantie- en kwaliteitscriteria vindt u in de desbetreffende subsidieoproepen. De voorwaarden en criteria die worden opgenomen in de gepubliceerde subsidieoproep zijn leidend. U vindt de subsidieoproep vanaf augustus in onze subsidiekalender.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via covid19@zonmw.nl.