Vooraankondiging subsidieoproep en matchmakingbijeenkomst voor ‘Modelleren voor Pandemische Paraatheid: een oproep tot innovatie en kennisontwikkeling’

In november 2023 opent ZonMw een nieuwe open subsidieronde binnen het kennisprogramma Pandemische Paraatheid. Met dit programma wordt onder andere ingezet op versterking van de instrumenten die nodig zijn voor het voorkomen en bestrijden van (potentiële) pandemieën. Modellering is daarbij één van de essentiële instrumenten.

De subsidieoproep richt zich op kennisontwikkeling en innovatie van modellering op het gebied van pandemische paraatheid en infectieziektebestrijding. Het doel is om kennispartijen uit de meest uiteenlopende disciplines uit te dagen voorstellen in te dienen met onderzoeken naar of ontwikkelingen van innovatieve modellen, producten, kennis en ideeën, die de mogelijkheden van modellering in de toekomst kunnen vergroten in de breedste zin van het woord. De verkregen modellen en/of (kennis)producten dienen te helpen modellering in de toekomst nog beter in te kunnen zetten bij het voorkomen en bestrijden van mogelijke pandemieën.

De subsidieoproep komt medio november 2023 online op onze website. Houd hiervoor de subsidiekalender in de gaten.

Voor wie is de subsidieoproep bedoeld?*

Kennispartijen uit de meest uiteenlopende disciplines worden gevraagd om innovaties te ontwikkelen en kennis aan te dragen die bijdragen aan ‘next level’ modellering op het terrein van pandemische paraatheid en infectieziektebestrijding. Dit kunnen ook partijen zijn vanuit andere modelleringsgebieden dan de infectieziektebestrijding. Naast disciplines zoals medische, wiskundige of sociale wetenschappen kan er bijvoorbeeld ook (maar niet uitsluitend) gedacht worden aan partijen werkzaam op het gebied van commerciële, econometrische, weers-, klimaat- of mobiliteitsmodellering, informatie-veiligheid, business analyses of neuroscience. 

De hoofdaanvrager voor deze subsidie moet verbonden zijn aan een Nederlandse onderzoeksorganisatie. Binnen deze subsidieoproep worden aanvragers gestimuleerd om samen te werken met andere partijen.

Budget en looptijd*

Het maximaal aan te vragen bedrag per subsidieaanvraag is €500.000,- met een maximale looptijd van 15 maanden. Het totale beschikbare budget in deze subsidieronde bedraagt €6.500.000.

*De inhoud van de te publiceren subsidieoproep is altijd leidend. Aan deze vooraankondiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Matchmakingbijeenkomst

Bent u op zoek naar de juiste partij om mee samen te werken in deze subsidieronde? Dan nodigen we u graag uit voor onze matchmakingbijeenkomst die eind november 2023 zal plaatsvinden. Het doel van de bijeenkomst is het stimuleren en realiseren van samenwerkingen/verbindingen tussen verschillende relevante partijen, die vervolgens gezamenlijk een uitgewerkte aanvraag kunnen indienen voor deze subsidieoproep. U kunt zich via de te publiceren oproep inschrijven voor deze bijeenkomst.

Contact