Vooraankondiging: subsidie voor regionale netwerkzorg rondom hartfalen en atriumfibrilleren

In het kader van de samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek lanceren de Hartstichting en ZonMw twee nieuwe ondersteuningsvormen. Het doel is om met netwerkzorg in de regio atriumfibrilleren en hartfalen eerder te herkennen en optimaal te behandelen.

Met de samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek willen de Hartstichting en ZonMw stimuleren dat eerste, tweede en derdelijns zorgverleners de zorg rondom atriumfibrilleren en hartfalen in de regio meer integraal gaan aanbieden. Atriumfibrilleren en hartfalen zijn twee van de grote cardiovasculaire uitdagingen van deze tijd. Het doel: kwalitatief betere zorg die ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar is.

Regio-Impuls Hartzorg

De Regio-Impuls Hartzorg is een subsidie die zal worden uitgezet vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). Het heeft als doel regionale samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn bij NVVC-Connect te ondersteunen bij het implementeren van de regionale transmurale afspraken (RTA) die moeten leiden tot het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met hartfalen of atriumfibrilleren.

Voor de eerste ronde Regio-Impuls Hartzorg is een bedrag van €750.000,- gereserveerd. Per regionaal samenwerkingsverband kan er maximaal €75.000,- aangevraagd worden. Op 17 februari 2022 zal de subsidieoproep opengesteld worden voor de Connect regio’s die zich richten op atriumfibrilleren of hartfalen. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 14 april 2022 om 14.00 uur.

Landelijke Impuls Hartzorg

De Landelijke Impuls Hartzorg, gefaciliteerd vanuit de Hartstichting, heeft tot doel een duurzame landelijke ondersteuningsstructuur op te zetten die regio’s stimuleert en begeleidt bij het regionaal implementeren van de RTA op het gebied van atriumfibrilleren en hartfalen. De Hartstichting en ZonMw hebben de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) uitgenodigd om samen met alle betrokken zorgprofessionals, patiënten en andere relevante partijen een voorstel voor deze ondersteuningsstructuur uit te werken. Hierbij wordt voortgebouwd op NVVC Connect; een regionaal netwerkprogramma van de NVVC. NVVC Connect zet zich in om regio’s te enthousiasmeren om samenwerkingsafspraken te maken en uit te voeren voor netwerkzorg, onder andere voor de aandoeningen atriumfibrilleren en hartfalen.

Over de samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische Samenwerking tussen het ZonMw programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Het doel van deze samenwerking is atriumfibrilleren en hartfalen eerder te herkennen en beter te behandelen door de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam te stimuleren en faciliteren. Dit doen we door het gezamenlijk opzetten, financieren en uitvoeren van subsidierondes en de inzet van overstijgende activiteiten die bijdragen aan de kennisontwikkeling binnen het programma JZOJP en daarmee de verdere opschaling en verduurzaming van de landelijke JZOJP- beweging. In de DCVA hebben negentien onderzoeks-en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart-en vaatziekten te versnellen.

Meer informatie