Vooraankondiging: Implementatie-impuls mentale gezondheid

Begin juni gaat een subsidieoproep open voor erkende interventies gericht op mentale gezondheid. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst getoetst. Aanvragen die aan alle voorwaarden voldoen worden gehonoreerd.

Doel

De subsidie is bedoeld als impuls voor de implementatie, borging en opschaling van erkende interventies gericht op mentale gezondheid en de kennisuitwisseling hierover. Hiermee wordt gebouwd aan een landelijk dekkende kennisinfrastructuur voor mentale gezondheid.

Wie

GGD’en en interventie-eigenaren kunnen een aanvraag indienen. Bij de aanvraag moet een gemeente betrokken worden. De projecten nemen ook deel aan de kennisbijeenkomsten van het Leernetwerk implementatie. Dit leernetwerk wordt opgezet vanuit de vorige subsidieronde Kennisinfrastructuur Mentale gezondheid.

Een aantal GGD-en is betrokken bij een project uit de vorige subsidieronde Implementatieonderzoek Mentale gezondheid. Zij kunnen alleen als eigenaar van een interventie een aanvraag indienen voor die betreffende interventie

Wat

Per project met een looptijd van maximaal 18 maanden kan maximaal €50.000 worden aangevraagd. Het totale bedrag van deze ronde is €1.500.000. 

Deze subsidieronde is onderdeel van de programmalijn Kennisbenutting en Implementatie van het Preventieprogramma 2023-2026