Veni- en Vidi-beurzen: verhoging maximaal bedrag

NWO verhoogt de maximale bedragen die onderzoekers ontvangen binnen de Veni en de Vidi. De wijziging geldt voor de aanvraagrondes die nu lopen (ronde Veni en Vidi 2023), waarvan de vooraanmeldingen al zijn geweest en de definitieve aanvragen in het nieuwe jaar ingediend moeten worden. De verhoging is mogelijk gemaakt door een loonprijscompensatie van het ministerie van OCW.

Urgentie bij de aanvragers is hoog

‘Vanuit het veld was al langere tijd een oproep om een verhoging van de beurzen, vanwege de sterke stijging in lonen en prijzen. De urgentie bij de aanvragers is hoog. Met deze verhoging kan NWO beter dekkende beurzen geven,’ licht NWO-bestuursvoorzitter Marcel Levi de verhoging toe. NWO ontvangt extra middelen van het ministerie van OCW. Vanwege de urgentie bij de doelgroepen is gekozen om niet te wachten tot nieuwe aanvraagrondes van start gaan. 

Verhoging van maximale bedragen

De Veni- en Vidi-beurzen vormen samen met de Vici-beurzen het Talentprogramma. De Vici-beurs blijft ongewijzigd, daar is vanwege het ruimere beursbedrag de urgentie minder hoog.

  • Een Veni-indiener ontvangt bij toewijzing van de aanvraag maximaal 320.000 (was 280.000)
  • Een Vidi- indiener ontvangt bij toewijzing van de aanvraag maximaal 850.000 (was 800.000)
  • Een Vici- indiener ontvangt bij toewijzing van de aanvraag maximaal 1,5 miljoen.

Het totaal beschikbare bedrag voor de Veni- en Vidi- beurzen stijgt mee met de verhoging. Het aantal toe te kennen beurzen dat eerder is gepubliceerd, blijft NWO nakomen. Het budget is op korte termijn beschikbaar gesteld en hierdoor is het mogelijk de wijziging door te voeren in de huidige openstaande aanvraagrondes. Alle aanvragers en betrokken universiteiten in de lopende rondes hebben inmiddels bericht ontvangen over de aanpassing en kunnen er rekening mee houden in de definitieve aanvraag. De deadline voor het indienen van de definitieve aanvraag is in het nieuwe jaar.

Bron: NWO