Toekenningen HTA Methodologie Ronde 2

HTA beeldmerk
In het voorjaar van 2024 gaan 5 nieuwe projecten van start die uitkomstmaten gaan ontwikkelen en/of valideren voor waardebepaling van technologieën ingezet binnen de niet-curatieve zorg. Deze nieuwe methoden moeten leiden tot betere besluitvorming over de inzet van technologieën in de niet-curatieve zorg door deze beter te kunnen evalueren. Het beter kunnen bepalen van de waarde helpt bij het passend inzetten ervan.

Gehonoreerde projecten

New standard for assessing Mental Health QoL for youth; Development and Validation of the MHQoL-Y
Projectleider: prof. dr. L. Hakkaart (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Dit project heeft als doel de haalbaarheid en validiteit te testen van de Mental Health Quality of Life-Youth (MHQoL-Y), een vragenlijst voor het meten van de mentale kwaliteit van leven van kinderen en adolescenten. Het onderzoek komt voort uit de wens om de kwaliteit van leven van jongeren met psychische aandoeningen te meten, om kosteneffectieve interventies te ontwikkelen en beleidsbeslissingen te ondersteunen. Het levert een kort instrument voor meting van kwaliteit van leven bij jeugdigen op.

Development of a multi-stakeholder outcome measure for the value of remote patient management
Projectleider: dr. M.E. van den Akker-van Marle (Leids Universitair Medisch Centrum)
In dit project wordt een uitkomstmaat ontwikkelt om digitale zorg op afstand te kunnen evalueren. Een patiënt meet thuis belangrijke waarden (zoals gewicht en bloeddruk) en geeft die vervolgens online door aan de arts of verpleegkundige. Met de uitkomstmaat kunnen zorg-op-afstand interventies in de toekomst beter en sneller beoordeeld worden, waardoor de patiënt sneller passende zorg ontvangt, ervaringen van zorgverleners een rol spelen en verzekeraars en managers informatie hebben voor hun besluitvorming.

Measuring quality of life in people with dementia: which questionnaire and who completes it?
Projectleider: dr. M.E. van den Akker-van Marle (Leids Universitair Medisch Centrum)
Door het groeiende aantal mensen met dementie en toenemend tekort aan zorgpersoneel is er behoefte aan (technologische) hulpmiddelen die ondersteunen in het leveren van zorg. Om de (kosten-)effectiviteit van deze technologische hulpmiddelen te kunnen evalueren, zijn geschikte uitkomstmaten voor deze specifieke groep nodig. In dit project zullen uitkomstmaten in de Nederlandse praktijk worden getest en zal worden onderzocht wie de uitkomstmaten het beste kunnen invullen als de persoon met dementie daar niet meer toe in staat is.

PROPr Dutch: Developing a country-specific value set for the PROMIS preference system
Projectleider: dr. B.D. Schalet (Amsterdam UMC)
In de VS is een nieuw meetinstrument ontwikkeld (PROPr) waarmee patiënten 7 aspecten van gezondheid scoren (lichamelijk functioneren, pijn, vermoeidheid, depressie, cognitief functioneren, slaapstoornissen en sociale activiteiten). Zo’n index wordt in HTA onderzoek gebruikt om interventies voor verschillende aandoeningen met elkaar te vergelijken. In dit project wordt een Nederlandse versie van PROPr ontwikkeld.

W-MIC: multi-instrument comparison study for well-being measurement in the Netherlands
Projectleider: prof. dr. E.A. Stolk (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Er zijn meerdere brede uitkomstmaten ontwikkeld voor HTA in de niet-curatieve zorg, bijvoorbeeld ICECAP, ASCOT, EQ-HWB, SWB-5D, QOL-ACC, WIX en WOOP. Voor gebruikers is het belangrijk om te begrijpen wat ze aan ieder van deze instrumenten hebben. Dit project zal een bijdrage leveren aan de validering van al deze instrumenten, door de validiteit en psychometrische eigenschappen te bestuderen in uiteenlopende contexten en in case studies de maten te beoordelen op ‘fit-for-use’.

 

Doel van het programma HTA Methodologie is het beschikbaar en toepasbaar maken en (door)ontwikkelen van HTA-gerelateerde onderzoekdesigns, analysetechnieken en uitkomstmaten voor bestaande zorg en zorginnovaties op basis waarvan passend onderzoek kan plaatsvinden en het verzamelen van passend bewijs verder kan worden verbeterd.