Subsidieoproepen Microplastics & Health: risicobeoordeling en handelingsperspectieven micro- en nanoplastics

ZonMw stelt 2 subsidieoproepen open voor onderzoek naar de gezondheidseffecten van micro- en nanoplastics. De focus van de oproepen ligt op blootstelling, effecten, risico’s, standaardisatie en de invloed van gedrag en interventies. Op 3 april worden de oproepen tijdens een informatiebijeenkomst toegelicht. Let op: de subsidieoproepen zijn inmiddels gesloten.

Wat zijn mogelijke risico’s van micro- en nanoplastics en hoe kunnen we blootstelling reduceren?

Micro- en nanoplastics (MNP) komen voor in de lucht, ons voedsel, drinkwater en in ons lichaam. Maar de risico’s van blootstelling aan MNP voor de menselijke gezondheid zijn nog onbekend. Ook weten we nog onvoldoende over hoe we blootstelling aan plastic deeltjes kunnen verkleinen. Om hier meer inzicht in te krijgen, zijn vanuit het programma Microplastics & Health 2 subsidieoproepen opengesteld: 1 open subsidieoproep en 1 oproep op uitnodiging aan het MOMENTUM-consortium. Deze oproepen zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Het doel van beide oproepen is het in kaart brengen van het risico van blootstelling aan MNP en het verkennen van de effectiviteit van maatregelen om de blootstelling te reduceren. Afstemming tussen projecten uit beide oproepen is belangrijk, omdat de gezamenlijke resultaten moeten bijdragen aan een overzicht van de eventuele risico’s, mogelijke oplossingen, en nog ontbrekende kennis.

Oproep op uitnodiging: MOMENTUM-consortium

Een groot deel van het Nederlandse onderzoeksveld op het gebied van de gezondheidseffecten van MNP neemt deel aan het publiek-private consortium MOMENTUM. Sinds 2021 onderzoekt het consortium de gezondheidseffecten van MNP. Ook stellen zij oplossingen voor om de potentiële gezondheidsimpact te minimaliseren. De consortiumpartijen worden uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen om het MOMENTUM-project  te versterken en uit te breiden op specifieke aandachtsgebieden. Binnen de oproep wordt het consortium gevraagd een gezondheidsrisicobeoordeling te doen met kennis uit de projecten in het ZonMw-programma Microplastics & Health.

Lees meer over de doelen en voorwaarden waar het projectvoorstel van MOMENTUM aan moet voldoen.

Open subsidieoproep

Deze subsidieoproep staat ook open voor onderzoekers die nog niet bij MOMENTUM zijn aangesloten. Wij nodigen geïnteresseerden uit om een subsidieaanvraag in te dienen op 1 van de 4 specifieke thema’s:

Per project is 300.000 euro beschikbaar en er kunnen 7 projecten gehonoreerd worden.  

Lees meer over de doelen en voorwaarden waar projectvoorstellen voor de open subsidieoproep aan moeten voldoen.

Online informatiebijeenkomst op 3 april

Kom naar de online Engelstalige informatiebijeenkomst op maandag 3 april 2023. Daar krijgt u een toelichting op beide subsidieoproepen, maakt u kennis met de partijen van het MOMENTUM-consortium, en wordt de gewenste afstemming tussen toekomstige projecten toegelicht. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Interesse?

Heeft u een idee voor een onderzoeksvoorstel naar de gezondheidseffecten van micro- en nanoplastics en wilt u bij ons een aanvraag indienen? Hier vindt u meer informatie over de doelen en voorwaarden van

Let op: de deadline voor het indienen van een voorstel is dinsdag 9 mei 2023, 14.00 uur.

Gezonde leefomgeving

Kennis over micro- en nanoplastics in de leefomgeving draagt bij aan de gezondheid van mensen. Lees meer hierover op onze themapagina over de gezondheidseffecten van microplastics en op onze themapagina Gezonde leefomgeving.