Subsidieoproep voor zorginstellingen: Versnelling van Zorgevaluaties

Medisch specialist bespreekt röntgenfoto met patiënt
ZonMw en het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) hebben een gerichte subsidieoproep opengesteld voor zorginstellingen binnen de medisch-specialistische zorg. Het doel is om de kwaliteit van zorgevaluaties te verbeteren en de patiënteninclusie te versnellen.

Waarom deze oproep?

Onderzoek wijst uit dat slechts een kwart van de zorgevaluaties op tijd wordt afgerond. Een belangrijke oorzaak is het ontbreken van een goede organisatiestructuur voor het includeren van patiënten binnen zorginstellingen. Het verbeteren van de organisatiestructuur kan een positieve bijdrage leveren aan het verkorten van de inclusieperiode. Deze subsidieronde is gericht op ondersteuning van zorginstellingen bij het includeren van patiënten tijdens het uitvoeren van zorgevaluaties, en is onderdeel van de pilot Versneld Evalueren. Deze pilot richt zich ook op Wetenschappelijke Verenigingen (WV'en) die betrokken zijn bij de uitvoer van zorgevaluaties

Wie komt in aanmerking?

Voor deze subsidieronde komen zorginstellingen in aanmerking die onder de koepels NFU, NVZ of ZKN vallen, en als deelnemend centrum betrokken zijn bij minimaal 1 of 2 geselecteerde zorgevaluaties (afhankelijk van het type zorginstelling) en die ondersteund worden door 1 van de volgende 5 WV’en; Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN).

Wat wordt er verwacht?

Zorginstellingen worden uitgenodigd om een plan van aanpak op te stellen, gericht op een periode van maximaal 12 maanden. Er is in totaal een budget van € 1.095.000,- beschikbaar, waarbij elke instelling maximaal € 150.000,- kan aanvragen voor de uitvoer van het plan van aanpak. De deadline voor het indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag is 8 februari 2024, 14:00 uur.