Subsidieoproep voor bestaande living labs sport en bewegen geopend

Werk je voor een bestaand living lab dat zich richt op sport- en beweegdeelname vergroten? Dan kun je vanaf vandaag een subsidieverzoek indienen om een experiment uit te voeren. De deadline voor indienen is 19 november, 14.00 uur.

Meer mensen in beweging krijgen

Met deze subsidieoproep willen we bijdragen aan het vergroten van de sport- en beweegdeelname onder mensen die nog te weinig bewegen en mensen met een lage sociaal economische positie (SEP). Het doel is om tot een duurzame, lokale oplossing te komen en (systeem)belemmeringen om (meer) te gaan sporten en bewegen weg te nemen.
Met deze subsidieoproep bieden we bestaande living labs de gelegenheid om een experiment uit te voeren. Hiervoor moet een living lab voortborduren op het opgebouwde lokale netwerk en op de in kaart gebrachte wensen en behoeften van eindgebruikers.

Wie kan indienen?

Deze oproep is specifiek gericht op bestaande living labs die zich richten op:

  • meer mensen in beweging krijgen die nu nog te weinig bewegen en/of 
  • het vergroten van sport- en beweegdeelname van volwassen met een lage(re) sociaal economische positie (SEP). 

Bekijk de subsidieoproep voor alle voorwaarden.

Beschikbaar budget

In deze subsidieronde kun je maximaal 22.500,= euro aanvragen voor een experiment. De subsidie is bestemd voor het (door)ontwikkelen, implementeren en testen van innovatieve oplossingen. Cofinanciering van minimaal 50% van het totale projectbudget is verplicht. Deze cofinanciering kan zowel in cash als in kind worden opgevoerd.

Dus ben jij van een bestaand living lab sport en bewegen? Vraag dan nu een experimentensubsidie aan!

Living labs sport en bewegen

Een living lab is een levensechte experimenteeromgeving waarin partijen samenwerken om innovaties te ontwikkelen. In de living labs sport en bewegen werken overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke partners, bedrijven en burgers hiervoor samen. De veelheid aan kennis en ervaring, in het bijzonder die van de gebruiker, zorgen voor een vliegwieleffect. De activiteiten van een living lab vinden plaats in wijken, scholen, instellingen of organisaties waar de gebruiker woont, werkt, sport en beweegt. 
 

Onderwerpen