Subsidieoproep Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek geopend

Vandaag is de “Regio-impuls Hartzorg: de juiste hartzorg op de juiste plek” geopend. Met de thematische samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek stimuleren de Hartstichting en ZonMw dat eerste, tweede en derdelijns zorgverleners de zorg rondom atriumfibrilleren en hartfalen in de regio meer integraal en transmuraal gaan aanbieden.

Regio-impuls Hartzorg

De Regio-impuls Hartzorg is een subsidie vanuit het ZonMw programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek . Regionale samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn bij NVVC Connect kunnen subsidie aanvragen voor het implementeren van de Regionale Transmurale Afspraak (RTA), dit moet leiden tot het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met hartfalen en/of atriumfibrilleren. Voor deze eerste ronde Regio-impuls Hartzorg is een bedrag van €750.000,- gereserveerd. Per regionaal samenwerkingsverband kan er maximaal €75.000,- aangevraagd worden.
De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 14 april 2022, om 14.00 uur.

Landelijke Impuls Hartzorg

Naast de Regio-impuls stelt Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek ook een Landelijke Impuls Hartzorg beschikbaar. Deze wordt gefaciliteerd vanuit de Hartstichting en heeft tot doel het realiseren van een duurzame landelijke ondersteuningsstructuur die regio’s stimuleert en begeleidt bij het regionaal implementeren van de RTA op het gebied van atriumfibrilleren en hartfalen. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en partners zullen de ondersteuningsstructuur uitwerken. NVVC kan als onderdeel van de ondersteuningsstructuur inhoudelijke ondersteuning bieden aan Connect Regio’s die een aanvraag willen indienen voor een Regio-impuls Hartzorg.

Samenwerking in de Dutch CardioVascular Alliance

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische samenwerking tussen het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Het doel van deze samenwerking is hartfalen en atriumfibrilleren vroeger opsporen en optimaal behandelen door de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam te stimuleren en faciliteren.

Komende ronde Regio-impuls

Voor de zomer 2022 wordt er nog een Regio-impuls ronde opengesteld. Het thema van de Regio-impuls ronde wordt later bepaald. Samenwerkingsverbanden kunnen hiervoor een subsidieaanvraag indienen voor een project waarin concrete plannen worden uitgevoerd ter verbetering van het regionale integrale zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod. Het integrale aanbod sluit aan bij de behoefte van burgers en richt zich op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg.

Meer informatie