Subsidiemogelijkheid Nationaal Plan Hoofdzaken - vragen en antwoorden

De subsidieoproep ‘Praktijkoplossingen voor mensen met hersen- en/of psychische aandoeningen sneller realiseren’ van het ZonMw-programma Nationaal Plan Hoofdzaken is opengesteld. Op deze pagina zijn de meest gestelde vragen die spelen rondom de subsidieoproep gebundeld.

Informatiebijeenkomst

Op maandag 12 juni 2023 was de informatiebijeenkomst over deze subsidieoproep. U kunt de opname en een PDF van de PowerPointpresentaties opvragen via nationaalplanhoofdzaken@zonmw.nl.

Heeft u een andere inhoudelijke vraag?

Voor andere inhoudelijke vragen die niet in deze FAQ zijn opgenomen, kunt u ook contact opnemen via ons mailadres nationaalplanhoofdzaken@zonmw.nl of bellen naar +31 70 349 54 70. 

Deadline vooraanmelding

Om in aanmerking te komen voor subsidie is het voor deze subsidieronde nodig om een vooraanmelding te doen. In de subsidieoproep leest u hoe zo'n vooraanmelding eruitziet. De deadline hiervoor is 4 juli 2023 om 14.00 uur.

Veelgestelde vragen en antwoorden rondom de subsidieoproep

De beoordelingsprocedure van de uitgewerkte subsidieaanvragen verloopt als volgt: de aanvragen worden schriftelijk beoordeeld op kwaliteit door referenten (anonieme, wetenschappelijke beoordelaars). Daarnaast worden de aanvragen beoordeeld door een patiënten-, cliënten- en naastenpanel van MIND en de Hersenstichting op relevantie, haalbaarheid, betrokkenheid en faciliteiten vanuit het perspectief van patiënten, cliënten en naasten. De aanvragers krijgen dan de mogelijkheid tot schriftelijke wederhoor op deze beoordelingen. De programmacommissie is vervolgens betrokken bij de eindbeoordeling en beoordeelt de aanvragen op relevantie en kwaliteit. Ook in de programmacommissie is er vertegenwoordiging vanuit patiënten-, cliënten- en naastenperspectief.

In deze subsidieronde is er geen ruimte voor het ontwikkelen en onderzoeken van geheel nieuwe interventies en toepassingen (bijv. effectiviteitsonderzoek). De subsidieoproep richt zich op het toepassen van al beschikbare kennis. De rol van de onderzoeksorganisatie binnen de multidisciplinaire projectgroep is om de kwaliteit van de aanvraag te verbeteren.

In de aanvraag moet beschreven worden hoe er met het project op korte termijn winst geboekt gaat worden om zo de patiënt van vandaag te helpen. Daarnaast moet er theoretische en/of empirische onderbouwing gegeven worden voor de gekozen methode/interventie die het project zal implementeren. Onderbouwing kan bestaan uit bewijs vanuit de wetenschap, praktijk of ervaringskennis. Er wordt niet gevraagd om een specifiek niveau van bewijs. 

De de-minimisverordening heeft alleen betrekking op subsidies waarbij ook de de-minimisverordening van toepassing was. Op grond van de de-minimisverordening kan een onderneming van verschillende overheidsinstellingen – niet alleen ZonMw – maximaal € 200.000, - aan subsidie ontvangen over een periode van 3 jaar zonder dat dit ongeoorloofde staatssteun oplevert. Bij het indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag dient u een Verklaring de-minimissteun in waarin u alle de-minimissteun opgeeft die u over de 2 voorgaande belastingjaren en in het lopende belastingjaar heeft ontvangen.

Het hoofdonderwerp van de uitgewerkte subsidieaanvraag mag niet afwijken van de vooraanmelding. Ten tijde van de vooraanmelding hoeft er geen gedetailleerd plan van aanpak te worden opgegeven, en wijzigingen hierin zijn toegestaan.

In deze subsidieronde wordt er geen voorkeur gegeven aan psychische of hersenaandoeningen. Alle aandoeningen worden op gelijke voet behandeld en beoordeeld op basis van de relevantie, en kwaliteit van het onderzoeksvoorstel.

Onder praktijkorganisaties vallen alle organisaties die in het Het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) geregistreerd zijn.

Onder aanbieders van maatschappelijke ondersteuning verstaan wij aanbieders als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

Cofinanciering (sponsoring en eigen bijdragen van projectpartners) in natura of geldelijke bijdrage is door zowel publieke als private partijen toegestaan, maar niet verplicht. Er is geen maximum gesteld. Indien er sprake is van cofinanciering moet dit worden vastgelegd in een Letter of Commitment.

Voor deze subsidieronde is een multidisciplinair samenwerkingsverband een vereiste. Daarnaast willen wij projecten met een interdisciplinaire (samenwerking tussen disciplines) en/of transdiagnostische (waarbij het zich richt op tenminste twee verschillende hersenaandoeningen) aanpak stimuleren. Dit is dus niet verplicht. Echter, in het geval dat er meer projecten honorabel zijn dan het totale beschikbare budget toelaat, dan is het een pré als een project interdisciplinair en/of transdiagnostisch is.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor de periode 2023 tot en met 2025 een budget van € 14 miljoen beschikbaar gesteld voor een kick-start van de ambitie van het NPH. Deze startimpuls wordt via twee programma’s vormgegeven, waarvan € 11,5 miljoen valt onder het driejarige ZonMw-programma dat focust op de verbetering van de zorg voor de patiënt op korte termijn (lijn 1) en het opzetten van een basis voor de gewenste kennis-, en innovatiestructuur (lijn 3). De huidige subsidieoproep is specifiek gericht op programmalijn 1. Voor het verbeteren van de zorg op de lange termijn (lijn 2) wordt een aparte programma-opdracht verkend.