Subsidie beschikbaar Kanker en werk

Jaarlijks krijgen ongeveer 50.000 mensen tijdens hun werkende leven de diagnose kanker. Met het nieuwe programma ‘Kanker en Werk’ streven we ernaar de informatievoorziening rondom kanker en werk te verbeteren. Hierdoor vergroten we de kans op een succesvolle terugkeer naar werk. De subsidieaanvraag is geopend op 23 januari 2024. Kom voor meer informatie naar onze digitale informatiebijeenkomst op donderdag 8 februari.

Doel

Deze subsidieoproep heeft als doel een multidisciplinair consortium op te zetten dat zich richt op een verbeterde informatievoorziening om het werkhervattingsproces bij of na kanker te optimaliseren voor (ex)patiënten, werkgevers en zorgprofessionals. Momenteel is de informatie versnipperd. Door bestaande kennis te bundelen, toegankelijker te maken en beter te benutten, wordt de kans op een succesvolle terugkeer naar werk vergroot. 

Meer verbinding tussen zorg en werk

Zowel nationaal als internationaal is er veel aandacht voor het thema kanker en werk. Er is behoefte aan meer verbinding tussen zorg en werk. Daarom moeten beide voldoende vertegenwoordigd zijn in het consortium. Met deze subsidieoproep stimuleren we de totstandkoming van een samenwerkingsverband dat aansluit bij lopende activiteiten en bestaande kennis benut. Hierbij zijn structurele borging en implementatie een vereiste. 

Benieuwd naar meer details? 

Bekijk de subsidieoproep

Informatiebijeenkomst op donderdag 8 februari

Op 8 februari organiseerden wij een digitale informatiebijeenkomst (via Teams). We hebben hier meer verteld over de oproep en de procedure (wie, wat, wanneer en hoe) en ook was er de gelegenheid om vragen te stellen. 

Naar aanleiding van de bijeenkomst hebben we een lijst opgesteld met veel gestelde vragen en bij behorende antwoorden. Heeft u een vraag over de subsidieoproep? Bekijk dan of uw vraag hier tussen staan. 

Bekijk de lijst veel gestelde vragen en antwoorden 

Bent u benieuwd naar de presentatie die we hebben gegeven tijdens de informatiebijeenkomst? Deze kunt u per e-mail bij ons opvragen. Neem ook gerust contact met ons op als u een andere vraagt heeft via: preventie-werk@zonmw.nl of 070- 391 60 61.

Onderwerpen