Save the date: Dutch Dementia Researchers Conference: Bridging minds, breaking barriers

Op 15 november 2024 organiseert ZonMw in samenwerking met Alzheimer Nederland, Health~Holland en DEMPACT de Dutch Dementia Researchers Conference. Wij nodigen alle dementieonderzoekers in Nederland van harte uit om dit congres bij te wonen. Het congres vindt plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Schrijf 15 november alvast in uw agenda, de inschrijflink volgt in het voorjaar.

Dit 1-daagse congres is gericht op uitwisseling van kennis en het bevorderen van samenwerking tussen onderzoekers. Via (poster)presentaties komt al het Nederlandse dementieonderzoek aan bod. Van fundamenteel tot toegepast onderzoek in zorg en welzijn.

Daarnaast bestaat het programma uit verschillende parallelsessies en interessante sprekers. Er is volop ruimte om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren over implementatie, best practices en doelgroep participatie. Hiermee leveren we samen een belangrijke bijdrage aan de implementatie van dementieonderzoek.

Meld u aan voor de beoordelingscommissie

Voor het beoordelen van de abstracts en invulling van het programma zoeken wij een commissie. Heeft u minimaal 2 jaar ervaring als postdoc en lijkt het u leuk om hieraan bij te dragen? Aanmelden kan tot 31 maart 2024 via info@dempact.nl!

DEMPACT-track

Een van de parallelsessies is de DEMPACT-Track. Hier kunnen onderzoekers kennis en ervaring uitwisselen op het gebied van implementatie en communicatie.

Over dit congres

Dit congres komt in plaats van de oude congressen van ZonMw en Alzheimer Nederland zoals de Mix en Match en de Meet & Connect. De focus zal meer liggen op uitwisseling van wetenschappelijke kennis, maar ook kennismaken krijgt natuurlijk de aandacht. Daarnaast is een belangrijke wijziging dat de voertaal Engels zal worden. 

We hopen u op 15 november 2024 te kunnen verwelkomen!