Samen lerend doen wat werkt: matchmakingsbijeenkomst consortia jeugd

Heb je interesse om in een consortium met kennisontwikkeling en kennisbenutting bij te dragen aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk in de jeugdsector? En ben je nog op zoek naar samenwerkingspartners? Meld je dan aan voor de matchmakingsbijeenkomst op 17 april bij ZonMw in Den Haag.

Vind samenwerkingspartners en dien samen een aanvraag in

Het is nu mogelijk om subsidie aan te vragen voor een consortium dat impact realiseert door bij te dragen aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk in de jeugdsector.

Op 17 april organiseren we voor geïnteresseerde partijen een matchmakingsbijeenkomst. Tijdens deze middag brengen we de geïnteresseerde partijen bij elkaar. We stellen jullie in de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en te verkennen of er mogelijkheden zijn voor het gezamenlijk indienen van een projectidee voor een van de consortia.

Meld je aan voor de matchingsbijeenkomst

Geïnteresseerd? Je bent van harte welkom op woensdag 17 april, 13.00-17.00 uur bij ZonMw in Den Haag. 

Stuur uiterlijk 26 maart een mail naar watwerktjeugd@zonmw.nl met daarin je interesse om deel te nemen aan een consortium en daarbij een toelichting op:

  • of je zelf aanvrager wilt zijn of deel wilt nemen aan een consortium, 
  • vanuit welk perspectief je mee wil doen en 
  • het maatschappelijk vraagstuk waarnaar je onderzoek wilt doen.

Kort voor de matchmakingsbijeenkomst ontvang je het verdere programma. 

Maatschappelijke vraagstukken in de jeugdsector

Consortia kunnen met hun project bijdragen aan de oplossing voor een van de volgende maatschappelijke vraagstukken: 

  •  Versterken van de sociale en pedagogische basis
  • Vergroten van de collectieve verantwoordelijkheid voor het creëren van een veerkrachtige context
  • Normaliseren en versterken van het gewone leven
  • Vergroten van de weerbaarheid van jongeren
  • Versterken van passende zorg en ondersteuning
  • Versterken van lokale preventie en zorg

De projecten leveren met kennisontwikkeling en kennisbenutting een bijdrage aan een verandering die leidt tot betere uitkomsten voor jeugdigen en hun gezin.

Meer informatie? Bekijk de subsidieoproep Consortia Jeugd: Impact door samen lerend doen wat werkt
 

Impact Plan Benadering: volg alvast de e-learning

De projecten werken aan de hand van een Impact Plan Benadering. Met de Impact Plan Benadering ontwikkelt het consortium met een goede probleemanalyse en een concreet beeld van de beoogde impact een veranderstrategie.

Het volgen van deze benadering is een belangrijke voorwaarde voor de verdere uitwerking van een projectvoorstel. Bereid je daarom voor op de matchmakingsbijeenkomst en (het uitdenken van  projectidee) met de e-learning Werken met een Impact Plan van NWO.