Reactie ZonMw na uitzending Argos 2 september 2023

Onderstaand de reactie van ZonMw naar aanleiding van de uitzending van Argos.

ZonMw heeft kennis genomen van de Argos uitzending over ME/CVS. ZonMw heeft op verzoek van Argos hiertoe eerder schriftelijke vragen beantwoord. In de uitzending van Argos kwam de rol van patiëntenparticipatie in het onderzoeksprogramma ME/CVS ter sprake. ZonMw heeft dit eerder nader toegelicht.

Over de besproken punten in de Argos uitzending is ZonMw al langere tijd in gesprek met de betrokken patiëntenorganisaties. We blijven met hen in overleg over het vormgeven van patiëntenparticipatie binnen het onderzoeksprogramma ME/CVS.

In de uitzending van Argos is kritiek geuit op het besluit om subsidie toe te kennen aan het ME/CFS Lines consortium. In reactie hierop verwijst ZonMw naar onze eerdere toelichting waarin staat dat de programmacommissie, na een zorgvuldige afweging waarin de inbreng van patiënten goed is gehoord en meegewogen, positief heeft geoordeeld over het consortium.

In de uitzending is gesproken over mogelijke geruchten die gaan over het stopzetten van het onderzoeksprogramma. Dit is niet aan de orde.

Op de ZonMw website zijn, naast een toelichting op het onderzoeksprogramma, veelgestelde vragen opgenomen over het onderzoeksprogramma ME/CVS.