Rapport kennisagenda biomedisch onderzoek post-COVID gepubliceerd

Man kijkt door een microscoop
Er is nog veel onduidelijk over het ziektebeeld van post-COVID. Om meer inzicht te krijgen in de aard en de omvang van post-COVID, kreeg ZonMw van het ministerie van VWS de opdracht om een overkoepelende kennisagenda te faciliteren, samen met relevante partijen.

Als onderdeel van deze kennisagenda heeft het Instituut Verantwoord Medicijngebruik in samenwerking met C-support een bundeling gemaakt van onderzoek naar post-COVID dat momenteel op (inter)nationaal niveau plaatsvindt. De commissie kennisagenda post-COVID is vervolgens bijeengekomen om kennisvragen en onderwerpen op het gebied van biomedisch onderzoek naar post-COVID te bespreken en te prioriteren. 

Er is nog veel onduidelijk over het ziektebeeld en er zijn momenteel geen behandelingen beschikbaar die (de oorzaken van) post-COVID klachten kunnen verminderen of wegnemen. In het rapport 'kennisagenda biomedisch onderzoek post-COVID' zijn de adviezen van de commissie te lezen met betrekking tot de actuele kennisvragen op het gebied van biomedisch onderzoek voor post-COVID. 
ZonMw is voornemens begin 2024 een nieuwe subsidie-oproep te openen voor biomedisch onderzoek naar post-COVID. In december volgt de vooraankondiging hiervoor.

Het klinische gedeelte van de kennisagenda post-COVID wordt in mei/juni 2024 gepubliceerd. Deze kennisagenda wordt momenteel ontwikkeld door de Federatie Medisch Specialisten in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap. De kennisvraagstukken uit de overkoepelende kennisagenda post-COVID zullen als leidraad dienen voor het onderzoek dat gefinancierd zal worden binnen het ZonMw subsidieprogramma Post-COVID: Onderzoeksprogramma, kennisinfrastructuur en expertisenetwerk. 

Rapport kennisagenda Biomedisch onderzoek post-COVID