Projecten van start voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Mensen met een licht verstandelijke beperking komen vaker in aanraking met het veiligheidsdomein en blijken oververtegenwoordigd te zijn binnen de groep mensen met verward gedrag. In 2020 gingen 12 projecten van start met het ontwikkelen van integrale aanpakken voor betere hulp aan deze mensen.

De projecten zijn gericht op het ontwikkelen van aanpakken om de verbinding tussen het veiligheids-, zorg- en sociaal domein te bevorderen om zo betere hulp te kunnen bieden. Dit resulteert per project in concrete resultaten in de praktijk én een concreet beschreven aanpak die kan worden gedeeld met andere gemeenten. De projecten worden gefinancierd door de ZonMw-programma’s gericht op mensen met een licht verstandelijke beperking (Gewoon Bijzonder) en verward gedrag (Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag).

 

 

  Afbeelding
  De kans op een succesvolle verspreiding is een belangrijk onderdeel geweest in de beoordelingsprocedure. Zo hopen we door middel van deze 12 projecten een sneeuwbal effect te creëren.
  Maroun Nader
  Programmasecretaris, ZonMw

  Nieuwe subsidiemogelijkheden rondom verward gedrag

  Wilt u ook aan de slag met betere hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking die verward gedrag vertonen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie. Bekijk de nieuwe subsidiemogelijkheden op onze website.