Openstelling subsidieoproep ‘Coalitievorming regionale participatiehubs’

Vanaf 9 april kunnen relevante partijen gezamenlijk subsidie aanvragen om een coalitie te vormen voor het uitwerken van de regionale participatieopgave. Dit is een eerste stap in de ontwikkeling van regionale participatiehubs. Relevante partijen zijn bijvoorbeeld patiënten- en/ of cliëntenvertegenwoordigers en potentiële gebruikers van de toekomstige hub, zoals een gemeente.

Doel van de subsidieoproep ‘Coalitievorming regionale participatiehubs’

Het doel van de subsidieoproep 'Coalitievorming regionale participatiehubs' is om relevante partijen met aantoonbare regiobinding en regionaal draagvlak uit te nodigen om in gezamenlijkheid een breed gedragen coalitie te vormen. Zij vormen deze coalitie voor de uitwerking van de regionale participatieopgave. Dit is ter voorbereiding op de ontwikkeling van regionale participatiehubs voor beleidsparticipatie door inwoners en patiënten bij regionale vraagstukken over gezondheid, zorg en ondersteuning te versterken. We verstaan het volgende onder een participatiehub:

"Een regionale participatiehub is een aanspreekbaar domeinoverstijgend netwerk van organisaties en mensen die, in de desbetreffende natuurlijke regio, stimuleren en faciliteren dat, door middel van diverse vormen van participatie, degenen om wie het gaat vertegenwoordigd zijn bij het beantwoorden van regionale vraagstukken op het gebied van gezondheid, zorg en ondersteuning."

Wie kan er subsidie aanvragen?

Deze subsidie kan worden aangevraagd door een combinatie van minimaal twee of meer regionaal gebonden partijen die voornemens én in staat zijn om een coalitie te vormen voor de uitwerking van de participatieopgave in de betreffende regio. In deze subsidieronde wordt de indeling voor zorgkantoorregio’s als basis gehanteerd. 

In deze subsidieronde kan maximaal € 50.000 worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 6 maanden. 

De subsidieronde ‘Coalitievorming regionale participatiehubs’ staat open van 9 april tot en met 24 september 2024. Om aanvragers de gelegenheid te geven om zo snel mogelijk met hun project te kunnen starten, zijn er 5 tussentijdse beoordelingsrondes. 

Belangrijke data subsidieoproep ‘Coalitievorming regionale participatiehubs’

Wilt u meer weten over deze subsidieronde? Zet dan onderstaande data in uw agenda. Op 23 april hebben wij deze subsidieoproep toegelicht tijdens een webinar. Heeft u het webinar gemist? U kijkt hem hier terug. 

  • Subsidieronde open: 9 april 2024
  • Webinar: dinsdag 23 april 2024, 11:30 – 12:30 CEST 
  • Deadline voor beoordelingsronde 1: 14 mei 2024, 14:00 CEST
  • Deadline voor beoordelingsronde 2:  11 juni 2024, 14:00 CEST
  • Deadline voor beoordelingsronde 3: 2 juli 2024, 14:00 CEST
  • Deadline voor beoordelingsronde 4: 30 juli 2024, 14:00 CEST
  • Deadline voor beoordelingsronde 5: 27 augustus 2024, 14:00 CEST
  • Uiteindelijke deadline voor de laatste beoordelingsronde 6: 24 september 2024, 14:00 CEST
  • Verwachte start van de eerste gefinancierde projecten uit beoordelingsronde 1: vanaf juni 2024

Let op: De genoemde data zijn indicatief en kunnen wijzigen. De subsidieoproep sluit definitief zodra het subsidieplafond is bereikt. In dat geval sluit de oproep dus eerder dan de laatstgenoemde deadline. 

ZonMw-programma Infrastructuur beleidsparticipatie

Deze subsidieoproep is de eerste oproep binnen het ZonMw-programma ‘Infrastructuur voor beleidsparticipatie door inwoners en patiënten bij regionale vraagstukken over gezondheid, zorg en ondersteuning’. Het programma heeft als doel het opzetten en vormgeven van een werkbare, landelijk dekkende infrastructuur voor beleidsparticipatie.