Ontwikkelfase gestart voor projecten ter verbetering re-integratie zieke medewerkers

Begin april startten 8 projecten met de eerste fase van hun project voor het onderzoeksprogramma Verbetering re-integratie 2e spoor. Dit programma draagt bij aan de verbetering van re-integratie bij een andere werkgever (2e spoor). De 8 projecten gaan, in consortiumvorm, aan de slag met innovatieve aanpakken ter bevordering van re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever wanneer re-integratie in de eigen organisatie niet lukt.

Doel: verbetering van re-integratie bij een andere werkgever

Consortia testen hun innovatieve aanpak uit aan de hand van actieonderzoek. De uiteindelijke resultaten zijn bedoeld voor werknemers en werkgevers, zodat zij de mogelijkheden voor re-integratie 2e spoor beter kunnen benutten en gebruik kunnen maken van concrete praktische handvatten. De consortia bestaan uit vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, onderzoekers en andere relevante partijen.

Projecten richten zich op verschillende thema’s

De projecten richten zich op verschillende thema’s, zoals:

  • het tijdig starten van een 2e spoortraject
  • meer maatwerk en ruimte voor de eigen regie van de werknemer
  • betere communicatie en samenwerking tussen werknemer en werkgever en tussen (netwerken van) verschillende werkgevers en professionals.

Fasering

Projecten zijn momenteel gestart met de eerste fase (ontwikkelfase) van hun project. In deze fase wordt het consortium verder vormgegeven en de subsidieaanvraag uitgewerkt. In het najaar van 2022 worden de subsidieaanvragen beoordeeld. De gehonoreerde projecten starten uiterlijk 1 januari 2023 met de tweede fase (uitvoeringsfase) van hun project. In deze fase gaan de projecten aan de slag met hun aanpak en het actieonderzoek. Eind 2024 worden de eerste inzichten verwacht.