Onderzoeksnetwerk topsport evenementen (MOVES) gestart

Tijdens een bijeenkomst op Papendal vandaag is het onderzoeksnetwerk gestart in het bijzijn van de onderzoekers, sportbonden, evenementorganisatoren en gemeenten. In 2023-2027 gaat dit netwerk onderzoek doen naar voorwaarden waaronder internationale topsportevenementen die in Nederland worden georganiseerd maatschappelijke waarde realiseren.

Vandaag werd ook de naam door het netwerk gelanceerd: Maatschappelijke Onderzoeksprogramma Voor Evenementen in Sport (MOVES). MOVES wordt door ZonMw gefinancierd en bestaat in eerste instantie uit zes onderzoekers van vier kennisinstellingen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (penvoerder), Universiteit Utrecht, The Hague University of Applied Sciences en het Mulier Instituut.

Wat gaat het consortium doen?

Zij gaan onderzoeken wat de mening, houding en het gedrag van Nederlanders bij verschillende topsportevenementen is en hoe deze hen inspireren. Ook wordt onderzocht hoe topsportevenementen kunnen bijdragen aan doelen van onder meer overheden en bedrijven. Het netwerk brengt interessante praktijkvoorbeelden in beeld en voert verdiepend onderzoek uit met mensen die werken bij evenementenorganisaties, overheden en bedrijven om beter te begrijpen hoe de wezenlijke, maatschappelijke en economische waarde van topsportevenementen kan worden vergroot. Ze onderzoeken daarbij ook specifiek de rol van (publiek-private) samenwerking.
De studies leiden tot concrete beleidsinstrumenten, praktische adviezen en nieuwe wetenschappelijke inzichten, waarmee de waarde van topsport voor de Nederlandse samenleving verder kan worden vergroot.

Afbeelding
Logo MOVES consortium

Waarom dit onderzoek?

Nederland is erg goed het organiseren van internationale topsportevenementen waarbij mooie topsportprestaties worden geleverd. Deze evenementen en prestaties die worden geleverd zijn waardevol en kunnen tegelijk een waardevol platform vormen voor bijvoorbeeld het bevorderen van een gezonde leefstijl en economische activiteiten. Ondanks dat bekend is dat topsportevenementen op verschillende terreinen maatschappelijk waardevol kunnen zijn is er nog maar beperkt kennis beschikbaar over de voorwaarden waaronder een topsportevenement maatschappelijke waarde toevoegt. Onderzoeken rondom evenementen werden in de afgelopen jaren vaak los van elkaar en op verschillende manieren uitgevoerd. Dit netwerk gaat zorgen voor bundeling van kennis en verdieping.

Programma Onderzoek topsportevenementen

Doel van het programma is om nieuwe kennis te ontwikkelen over de voorwaarden waaronder een topsportevenement maatschappelijke waarde realiseert.
Het programma heeft 4 onderzoekslijnen:

  • het draagvlak bij Nederlanders voor topsportevenementen;
  • succesvolle publiek-private samenwerking;
  • brede economische effecten;
  • maatschappelijke opbrengsten in termen van gezondheid, welzijn en plezier.

De eerste subsidieronde was gericht op het realiseren van een onderzoeknetwerk dat vandaag is gestart.
ZonMw voert het programma uit in opdracht van het ministerie van VWS.

Koppeling met MOOI in Beweging

De uitvoering van het programma onderzoek topsportevenementen heeft meerdere raakvlakken met MOOI in Beweging, een ander ZonMw-programma. Qua aanpak gaat het dan bijvoorbeeld om de focus op eindgebruikers van kennis en op de praktijkgerichtheid van onderzoek. Inhoudelijk sluit het onderzoeksprogramma topsportevenementen vooral aan op het wicked problem ‘Vergroten en zichtbaar maken van maatschappelijke waarde van topsport’.