Onderzoek naar geprotocolleerde zorg door praktijkondersteuner voor kinderen met astma

Astma komt veel voor bij kinderen. Uit onderzoek blijkt dat de eerstelijnszorg voor deze doelgroep beter kan. Huisarts en wetenschappelijk onderzoeker Sara Bousema onderzoekt vanuit het Erasmus MC of geprotocolleerde zorg door een speciaal opgeleide praktijkondersteuner bijdraagt aan betere ondersteuning.

Zorg in de eerste lijn

Astma is een van de meest voorkomende chronische aandoeningen bij kinderen. Zo’n 6% van de 6-12 jarigen heeft er last van. Hierdoor kan sporten lastiger zijn, of kunnen klachten zorgen dat een kind niet lekker slaapt. Het is dus belangrijk dat kinderen in de eerste lijn goede zorg krijgen. Eerder onderzoek laat zien dat kinderen nu soms te weinig medicatie krijgen, waardoor klachten onnodig voortbestaan. 

Bousema licht toe: ‘Kinderen gebruiken dan zogenoemde pufjes, maar komen nadat deze zijn voorgeschreven niet meer regelmatig op controle. Daardoor is er geen goed zicht op hoe de klachten zich ontwikkelen. De huisarts ziet kinderen vaak pas weer als klachten verergeren. Met dit onderzoek proberen we een manier te vinden waarop dit beter kan.’

Lees het interview met Sara Bousema en kom meer te weten over dit onderzoek naar betere zorg voor kinderen met astma in de huisartsenpraktijk.