NWO-NWA: Innovatieve projecten bij route preventie & gezondheidsonderzoek

Binnen de NWO-NWA call ‘Innovatieve projecten in routes’ kunt u nu subsidie aanvragen. Binnen de route ‘Preventie en gezondheidsonderzoek’ gaat het om projecten gericht op een gezonde omgeving voor een gezond gewicht.

Over de call ‘Innovatieve projecten in routes’

Bij deze call gaat het om innovatieve projecten, gericht op een vernieuwend idee, bevordering van benutting van bestaande kennis of synthese van bestaande kennis. 

Op de website van NWO-NWA vindt u meer informatie over de call ‘Innovatieve projecten in routes’:

Bekijk de oproep

Route Preventie en gezondheidsonderzoek

De route Preventie en gezondheidsonderzoek is 1 van de 25 NWA routes waar nu deze subsidie kan worden aangevraagd voor innovatieve projecten. De innovatieve projecten voor deze NWA Route dienen aan te sluiten op het thema ‘gezonde omgeving voor een gezond gewicht’. Dit is 1 van de 6 thema’s welke vermeld staan in de NFU Kennisagenda Preventie, de onderlegger voor deze route.

Uw projectidee kunt u t/m 15 juni indienen bij het Routemanagement van deze route. Hoe dit precies gaat en wat de voorwaarden zijn, leest u in onderstaande PDF.

Specifieke info bij deze route 

Over de Nationale Wetenschapsagenda

NWA staat voor de Nationale Wetenschapsagenda. NWO voert de NWA sinds 2018 uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage leveren aan de kennismaatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Hier wordt onder andere invulling aan gegeven via thematische programmering in samenwerking met ministeries. Het doel van de thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met ministeries, is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen. Al het onderzoek is interdisciplinair opgezet en betrekt zowel de gehele breedte van de kennisketen als relevante maatschappelijke partners.