Nieuwe subsidieoproep voor effectiviteit- en doelmatigheidsonderzoek in de langdurige zorg

Welke geleverde zorg werkt echt en op welke manier kan effectiviteit en doelmatigheid van zorg het beste onderzocht worden? Dit najaar ondersteunen wij kennisontwikkeling op dit gebied met deze subsidieoproep vanuit het ZonMw-programma Passende zorg binnen de Wet langdurige zorg. Wil jij aan de slag met onderzoek in de langdurige zorg? Aanvragen kan vanaf nu.

Doel van de subsidieoproep

De subsidieoproep ‘Kennisontwikkeling Passende zorg binnen de Wet langdurige zorg - Ronde 2’ richt zich op kennisontwikkeling over:

  1. De doelmatigheid en effectiviteit van methodieken, interventies, aanpakken en werkwijzen, die breed gebruikt worden in de langdurige zorg; 
  2. De onderzoeksmethoden en uitkomstmaten die in de langdurige zorg bruikbaar zijn voor effectiviteits- en doelmatigheidsonderzoek.

Er wordt een bijdrage geleverd aan kennisontwikkeling voor het eerste principe van Passende zorg; de aantoonbaar effectieve inzet van mensen, middelen en materialen.

Bedrag en aanvrager

Projectideeën kunnen ingediend worden door onderzoeksorganisaties en zorginstellingen voor een bedrag van maximaal € 500.000,- per onderzoeksvoorstel, voor een looptijd van maximaal 4 jaar.

Belangrijke data

Op 16 juli, 15.00 uur, organiseren wij een webinar over deze oproep. We lichten hierin de doelen van de oproep toe en de voorwaarden, daarnaast is er ruimte om vragen te stellen over de oproep. Aanmelden voor het webinar kan via deze link.

Op dinsdag 3 september, 15.00 uur, organiseren wij in samenwerking met het Zorginstituut Nederland een online informatiebijeenkomst over pakketbeheer Wlz en Health Technology Assessment in de langdurige zorg in het kader van deze subsidieoproep. Ook hier is er ruimte om vragen te stellen. Aanmelden is niet nodig, maar, zet deze Teams-link in uw agenda.

Andere vragen? Iedere maandag tussen 14.00 en 15.00 uur zijn wij te bereiken via 070 349 54 72 tijdens ons telefonisch vragenuur (zolang de subsidieoproep open staat). Mailen kan natuurlijk ook altijd via PZWLZ@zonmw.nl.