Nieuwe sport- en beweegprogramma’s in de praktijk brengen

Implementeren gaat niet van zelf – het vergt aandacht, samenwerking, tijd en deskundigheid. De geleerde lessen van de 16 implementatieprojecten van het Implementatienetwerk Sport en Bewegen hebben we op een rij laten zetten.

Professionals van het Implementatienetwerk Sport en Bewegen werkten de afgelopen jaren aan het in de praktijk brengen van 16 interventies voor jong en oud. Tijdens deze trajecten onderzochten ze wat erbij komt kijken om nieuwe sport- en beweegactiviteiten van de grond te krijgen. Hiermee draagt het netwerk bij aan meer kennis én geeft een flinke impuls aan het praktisch en succesvol realiseren van sport- en beweegactiviteiten.

Vier cruciale thema’s

De leden van het netwerk ontdekten dat vier cruciale thema’s een beslissende invloed hebben als je sport- en beweegactiviteiten succesvol wilt implementeren:

  • Implementatie-eigenaarschap: is er een professional met de duidelijke taak om de nieuwe sport- en beweegprojecten te realiseren?
  • Implementatiedeskundigen
  • Interventie: Partijen zullen vooral enthousiast worden als innovaties tot positieve verandering leiden.
  • Context: heeft grote invloed op het proces om nieuwe programma’s te realiseren.
Afbeelding
4 themas cruciaal voor elk implementatieproces

Kennissynthese

Vandaag presenteerde Christiaan Vis (Amsterdam UMC) de kennissynthese, die hij in opdracht van ZonMw heeft gemaakt, op het tweede symposium implementatie sport en bewegen. Het symposium vond plaats in de week van de implementatie.

Bekijk ook de publieksversie van de geleerde lessen

Het netwerk implementatie sport en bewegen

In 2021 startte het Implementatienetwerk Sport en Bewegen, bestaande uit 16 onderzoekers van allerlei verschillende kennisinstellingen. Doel van het netwerk was om onderzoekers op te leiden tot implementatiedeskundigen. Aan de hand van hun eigen casus deden de deelnemers praktijkervaring op. Het streven was dat het leernetwerk zich ontwikkelde tot een duurzaam, geborgd implementatienetwerk op het gebied van sport en bewegen. En dat is inmiddels een feit. Het netwerk heeft onlangs een stichting opgericht met de naam SPIN – SPort en bewegen Implementatie Netwerk. Meer informatie over het platform