Nieuw onderzoek naar beter benutten gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie

Hoe kan het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie beter worden aangesproken en benut? Die vraag staat centraal in een nieuwe subsidieoproep van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Een belangrijk onderwerp, want hoewel de gemiddelde levensverwachting in Nederland is gestegen en mensen langer gezond blijven, kampen mensen met een lage sociaaleconomische positie met relatief grote gezondheidsachterstanden; de zogeheten ‘sociaaleconomische gezondheidsverschillen’.

De ambitie van dit nieuwe programma van de NWA is te komen tot een aanpak om de gezondheid van mensen met een lagere sociaaleconomische positie in de samenleving duurzaam verbeteren. Het besef groeit dat andere kennis nodig is om de sociaal economische gezondheidsverschillen te begrijpen en te verbeteren. NWA stelt met een nieuwe subsidieoproep hiervoor bijna 5 miljoen euro beschikbaar. NWO en ZonMw bieden in dit nieuwe NWA onderzoeksprogramma Gezondheidsverschillen - Beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen met een lagere sociaaleconomische positie de mogelijkheid voor empirisch onderzoek vanuit een systeembenadering. Deze NWA oproep roept kennisinstellingen, maatschappelijke stakeholders en praktijkpartijen op tot het vormen van  brede consortia die samenwerken in een omvangrijk onderzoeksprogramma. In een consortium is de hele kennisketen van fundamenteel tot toegepast onderzoek vertegenwoordigd.

Informatiebijeenkomsten

Op 6 november vindt een online informatiebijeenkomst plaats, bedoeld voor onderzoekers en potentiële consortiumdeelnemers. In de bijeenkomst worden de doelstelling, opzet, randvoorwaarden en procedure van de oproep besproken en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Op 13 november is er de mogelijkheid tot matchmaking met nog ontbrekende disciplines voor consortiavorming in een online matchmakingbijeenkomst.

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via het aanmeldformulier op de programmawebsite.  

UPDATE 24 november: een tweede matchmakingsbijeenkomst vindt plaats op 22 januari 2021.

Deadline

De  deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 13 april 2021. De deadline voor volledige aanvragen is 28 september 2021. Projecttoekenningen worden verwacht in januari 2022. De ambitie van dit programma is dat de onderzoeksprojecten leiden tot kansrijke doorbraken met domein overstijgende aanpakken die de gezondheid van mensen met een lagere sociaaleconomische positie in de samenleving duurzaam verbeteren. Implementatie en impact zijn vanaf de start van het programma leidend.

Over de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) beschrijft brede, uitdagende onderwerpen die om een nationale aanpak vragen en waarmee Nederlands onderzoek de samenleving en de kenniseconomie kan versterken. De NWA is door een innovatief proces met de inbreng van burgers en wetenschappers tot stand gekomen. De NWA is ván en vóór iedereen; de implementatie ervan kan daarom niet anders dan met elkaar! In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 interdisciplinair, kennisketenbreed onderzoek in het kader van de NWA, onder andere via thematische programmering. Het doel van de thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met ministeries, is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen.

Meer weten?