Bijeenkomsten NWA oproep Gezondheidsverschillen: extra matchmaking op 22 januari

In november vonden twee online bijeenkomsten plaats over de subsidieoproep van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) ‘Gezondheidsverschillen – beter benutten van gezondheidspotentieel bij mensen in een lagere sociaaleconomische positie’. Om aan te sluiten op de behoefte van de deelnemers, volgt nog een tweede matchmakingsbijeenkomst op vrijdag 22 januari 2021.

Matchmakingsbijeenkomst op 22 januari

Tijdens de tweede matchmakingsbijeenkomst op 22 januari van 10 – 12.30 u kunnen geïnteresseerden samen verder bouwen aan consortia om in te dienen voor deze subsidieoproep. Ook maatschappelijke partijen en stakeholders buiten het gezondheids- of sociaal domein zijn welkom om deel te nemen. Samen met de deskundige partijen die al bezig zijn initiatieven te ontwikkelen is ruimte om zeer breed te zoeken naar oplossingsrichtingen om te komen tot een aanpak om de gezondheid van mensen met een lagere sociaaleconomische positie in de samenleving duurzaam verbeteren. De deadline voor vooraanmelding voor deze subsidieoproep is 25 februari; dan worden consortia gevraagd kenbaar te maken dat zij een aanvraag gaan indienen.

Aanmelden voor deze tweede matchmakingsbijeenkomst kan via dit aanmeldformulier.

Bijeenkomsten in november goed bezocht

Tijdens de online informatiebijeenkomst op 6 november waren meer dan 70 deelnemers aanwezig.  Door ZonMw en NWO is de subsidieoproep uitgebreid toegelicht en VWS ging in op het belang van deze oproep. Ook zijn tijdens de bijeenkomst en in de chat diverse vragen beantwoord.

Op 13 november kwamen 40 deelnemers online samen om dieper op de oproep in te gaan en onderlinge samenwerking te verkennen in een matchmakingsbijeenkomst.
Het thema en de insteek die gevraagd wordt in de oproep is complex. Diverse deelnemers gaven aan meer tijd nodig te hebben de informatie te laten bezinken om tot plannen en verdere matchmaking te komen. Hoofdelementen in de oproep zijn: uitgaan van een systeembenadering, identificeren van mogelijk kansrijke doorbraken, uitvoeren van empirisch onderzoek vanuit een kennisketenbreed consortium waaraan ook maatschappelijke stakeholders deelnemen.

Meer informatie en downoads