Meer aandacht voor gezondheid bij klimaatmaatregelen

Gezondheid moet meer aandacht krijgen bij de aanpak om klimaatverandering terug te dringen of de gevolgen ervan te verminderen. Dat was een conclusie van de netwerkbijeenkomst voor beleidsmakers, onderzoekers en praktijkwerkers die het programma Klimaat en Gezondheid organiseerde op 13 oktober 2022. Door samen te werken kunnen we ieders behoeften in kaart brengen en ons optimaal voorbereiden op extreme hitte.

Klimaatverandering kan leiden tot extreme hitte en droogte, een toename van allergieën en bepaalde infectieziekten, een toename van UV-straling en een slechtere luchtkwaliteit. Een belangrijk doel van de netwerkbijeenkomst was om mensen uit de werelden van onderzoek, beleid en praktijk met elkaar in contact te brengen om dit probleem aan te pakken. Het verminderen van de gezondheidseffecten van klimaatverandering vraagt immers om samenwerking en afstemming tussen uiteenlopende partners. Te zien aan de levendige discussies en de reacties tijdens de bijeenkomst, maar ook achteraf bij de borrel, werd dit doel ruimschoots bereikt.

Extreme hitte

Tijdens twee workshops kwam de discussie rondom extreme hitte en de effecten daarvan op gang. Door klimaatverandering groeit de kans op hittegolven en zelfs extreme hitte (ruim boven de 40°C). Steeds meer gemeenten ontwikkelen hitteplannen. Maar het blijft een uitdaging om hoog-risico groepen zoals ouderen, zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen op tijd te bereiken met voorlichting en tips over de beste manier om met extreme hitte om te gaan. Het werd duidelijk dat samenwerking tussen verschillende domeinen (fysiek, sociaal, gezondheid) nodig is om de ongewenste impact van extreme hitte te beperken.

Mentale gezondheid

Naast fysieke gezondheid, kwam in een derde workshop ook mentale gezondheid aan bod. Over de impact van klimaatverandering op psychische problematiek is nog maar weinig bekend. De klimaatdreiging draagt bij aan een algemeen gevoel van onzekerheid over de toekomst. Extreme weersomstandigheden zoals hitte, droogte en overstromingen hebben gevolgen voor de geestelijke gezondheid, met name voor mensen die al kwetsbaar zijn. Nader onderzoek zou moeten focussen op specifieke effecten, zoals de impact van hitte op agressie, slapeloosheid of de werking van (psychiatrische) medicatie.

Meer informatie

Lees hier het volledige verslag van de netwerkbijeenkomst klimaatadaptatie en gezondheid.
Themapagina Klimaatverandering