MDT-kort in het onderwijs en voor gemeenten

In 2023 starten 170 MDT-kort projecten. Deze kortere variant van het reguliere MDT-traject, biedt hen de mogelijkheid om te ontdekken wat MDT voor de jongeren in hun gemeenten of op hun school kan betekenen.

Zo kan MDT in het onderwijs onder meer ingezet worden om een meer praktische invulling aan burgerschapsonderwijs of loopbaanbegeleiding te geven. Gemeenten kunnen MDT inzetten om een bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld de invulling van het preventief jeugdbeleid, vrijwilligersbeleid of jongerenparticipatie..

Divers aanbod

De MDT-kort projecten bieden de jongeren gedurende 16 weken diverse programma’s aan. Jongeren ontdekken in 30 tot 50 uur hun talenten, ontmoeten mensen buiten hun eigen leefwereld en doen iets voor een ander en/of de samenleving. Zo komen ze bijvoorbeeld in contact met bijvoorbeeld ouderen, daklozen of statushouders. Daarnaast leren ze nieuwe vaardigheden door workshops, groepsopdrachten of coachingsgesprekken. De onderstaande projecten geven een indruk van wat jongeren kunnen gaan doen.

Eén uur voor de toekomst – MDT-kort in het onderwijs
Honderd leerlingen van het Mondriaan College in Oss ontmoeten professionals uit verschillende werkvelden. In een één-op-één-gesprek van een uur helpt de professional de jongere met het formuleren van een toekomstdroom. Aan het eind van het gesprek krijgt de jongere een persoonlijke maatschappelijke opdracht mee van de professional passend bij de toekomstdroom. Denk aan: het bijdragen aan duurzaamheid door het vergroenen van de straat. Of het tegengaan van eenzaamheid door te koken voor ouderen. De jongeren krijgen vervolgens begeleiding van andere jongeren om naar hun droom toe te werken.

Noaberdeals – MDT-kort voor gemeenten
In verschillende gemeenten in Twente gaan jongeren activiteiten organiseren. Van sporttoernooien voor kinderen tot het organiseren van zomeractiviteiten voor Oekraïense jongeren, en van het geven van bijles aan basisschoolleerlingen, tot het sportend opruimen van de straat. Via de MDT leren jongeren hoe ze een activiteit opzetten van het begin tot het eind. Na afloop kunnen jongeren zich als vrijwilliger blijven inzetten.

In totaal starten 128 onderwijsinstellingen een project. En gaan 42 gemeenten met MDT aan de slag. Velen van hen sluiten zich hiermee voor het eerst aan bij het MDT-netwerk.

De volledige lijst met projecten is hier op onze website te vinden.

Over MDT

MDT is een programma van het ministerie van OCW, in samenwerking met jongeren, maatschappelijke organisaties, scholen, gemeenten en andere ministeries. Tijdens dit programma ontwikkelen jongeren - tussen de 12 en 30 jaar oud - hun talenten, ontmoeten ze mensen buiten hun eigen leefwereld en doen ze tegelijkertijd iets voor een ander en/of de samenleving. Zo organiseren jongeren bijvoorbeeld sportactiviteiten in de buurt, geven taalles aan nieuwkomers of begeleiden eenzame ouderen als buddy. MDT helpt jongeren hun draai te vinden in de samenleving en vergroot hun maatschappelijke betrokkenheid.

Nieuwe subsidierondes MDT-kort

Wilt u ook aan de slag met MDT? Er komen nieuwe subsidiemogelijkheden! Houdt onze website, LinkedIn-pagina ZonMw: Jeugd, onze nieuwsbrief en de MDT-nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.