Landelijk telefoonnummer voor begeleiding bij zingeving en levensvragen

Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt kan vragen hebben als: Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Waar ontleen ik kracht aan? Vanaf nu kan iedereen die over deze levensvragen wil praten bellen naar 085 004 3063 om gesprekken met een geestelijk verzorger thuis aan te vragen.

Luisterend oor

Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advies bij zingeving en levensvragen. Een geestelijk verzorger helpt mensen erachter te komen wat voor hen van waarde is en hoe zij verder kunnen. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, en voeren verdiepende gesprekken. Geestelijke verzorging is er voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing of geloof. Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid zijn verzekerd. Onderstaande groepen krijgen een aantal gesprekken vergoed:

  • thuiswonenden van 50 jaar en ouder
  • mensen met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten
  • kinderen en jongeren t/m 18 jaar die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten

Landelijk telefoonnummer voor vragen

Het landelijk nummer is: 085 004 3063 (lokaal tarief). Na het intoetsen van een postcode wordt u doorverbonden met een regionaal contactpunt. Meer informatie over levensvragen vindt u op de website geestelijke verzorging.

ZonMw en zingeving

Om aandacht voor zingeving thuis in te bedden investeren we in professionalisering door kennisontwikkeling en -implementatie. Zoals (actie)onderzoek, een kennisdatabank en  tools voor samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn bij levensvragen. Ook stimuleren we de ontwikkeling van hulpmiddelen die handvatten bieden om spirituele en existentiële vragen van patiënten in de palliatieve fase en naasten te herkennen en hierover in gesprek te gaan.