Jongeren zelf aan de slag met onderzoek naar mentale gezondheid

In 13 onderzoeksprojecten gaan jongeren zelf onderzoek doen naar mentale gezondheid op onderwerpen die zij belangrijk vinden. Ze werken hierbij op een gelijkwaardige manier samen met onderzoekers. Zo wordt ervaringskennis van jongeren gecombineerd met wetenschappelijke kennis van onderzoekers.

Het doel van de projecten is om meer kennis op te doen over de mentale gezondheid van jongeren én direct bij te dragen aan de verbetering hiervan. Doordat de onderzoeken goed aansluiten op de leefwereld van de jongeren, is de kans groter dat de projecten bruikbare resultaten opleveren.

Van smartphone tot trauma

In de projecten wordt op zeer uiteenlopende onderwerpen onderzoeken gedaan. Zo richt een project zich op de voorlichting over MDMA-therapie voor jongeren met PTSS en hun ouders. Gaat een ander onderzoek in op gelukkig zijn met én zonder je smartphone. En wordt er onderzocht welke rol verenigingen kunnen spelen in het versterken van het welzijn van studenten. Hieronder vindt u een overzicht van alle projecten.

Overkoepelend leren

Samen met de 13 projecten gaat een overkoepelend leertraject van start om de jongeren en onderzoekers te ondersteunen in hun gezamenlijke leerproces. Dit overkoepelende project wordt uitgevoerd door het Leernetwerk Participatief Jeugdonderzoek. Zij onderzoeken samen met alle partijen wat de succesfactoren en belemmerende factoren zijn in deze innovatieve samenwerking. De leerwensen, lessen en kansen worden opgehaald en samen reflecteren zij op het proces en de uitkomsten.