Gezocht: beoordelaars voor het Europese partnerschap Transforming Health & Care Systems (THCS)

Het nieuwe internationale onderzoeks- en innovatiepartnerschap THCS zoekt deskundigen die ervaring hebben op het gebied van transformatie van zorg en gezondheid. Beoordelaars zijn onafhankelijk, kunnen uit allerlei disciplines komen en vanuit verschillende sectoren, bijvoorbeeld: zorgorganisaties, cliënt- en patiëntenorganisaties, het onderwijs, onderzoeksinstellingen of bedrijven.

Doel van het programma

De belangrijkste doelstelling van het THCS-programma is een bijdrage leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg in de deelnemende landen. Om dit te bereiken worden projecten ondersteund met subsidie. Deze projecten leveren nieuwe kennis op door het doen van onderzoek of ze implementeren nieuwe of al bestaande oplossingen bij de dagelijkse zorg en ondersteuning aan mensen. Het programma loopt van 2023 – 2029. Voor meer informatie, zie de programmapagina: Transforming Health Care Systems

Taken van een beoordelaar

In het programma hebben de onafhankelijke  beoordelaars een drietal verschillende taken:

  • Inhoudelijk beoordelen van internationale projectvoorstellen die subsidie aanvragen.
  • De inhoudelijke voortgang van een internationaal project beoordelen via schriftelijke rapportages en/of fysieke bezoeken.
  • Het eindresultaat van internationale projecten beoordelen via schriftelijke rapportages en/of in gesprekken met de projectpartners.

Praktische zaken

Alle beoordelingen vinden plaats in het Engels aangezien in het partnerschap partijen uit ruim 25 landen zitten. Voor het uitvoeren van beoordelingen vindt geen betaling plaats. Wel is er een mogelijkheid tot vergoeding voor reis en verblijfkosten wanneer dit noodzakelijk is.

Interesse

Heeft u belangstelling om beoordelaar te worden, stuur dan een cv en korte motivatie naar thcs@zonmw.nl. U wordt vervolgens aan de lijst met beoordelaars toegevoegd. Op het moment dat er een openstaande beoordeling is waar uw expertise bij aansluit, wordt er contact met u opgenomen.

Bij vragen kunt contact opnemen via thcs@zonmw.nl of bellen naar telefoonnummer:+3170 349 53 74.