Geopend: Nieuwe KIC-call ‘One kidney for life’

De overleving van getransplanteerde nieren is op lange termijn in de afgelopen 20 jaar nauwelijks verbeterd. De Nierstichting en NWO willen dat veranderen en slaan de handen ineen binnen het nieuwe KIC-partnerschap waar interdisciplinaire innovatie voor preventie en behandeling niertransplantaatfalen centraal staat.

Ondanks veelbelovende technologische ontwikkelingen, gaat binnen 10 jaar circa 40% van de getransplanteerde donornieren verloren door afstoting. Deze call ‘One kidney for life’ beoogt de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor preventie en behandeling van niertransplantaatfalen mogelijk te maken. Hiermee verbetert de transplantaatoverleving en daarmee levensverwachting en kwaliteit van leven van niertransplantatiepatiënten. Ook hebben in de toekomst meer patiënten op de daarvoor kortere wachtlijst tijdig toegang tot niertransplantatie.. 

Interdisciplinaire samenwerking

Dit interdisciplinaire project is gericht op onderzoek leidend tot biomedische doorbraken. Deze complexe uitdaging kan niet vanuit één wetenschapsdiscipline of vanuit alleen wetenschappelijk perspectief worden beantwoord. Transplantaatfalen is een multidisciplinair probleem waarbij organisaties en bedrijven uit verschillende sectoren nodig zijn om tot een oplossing te komen. Deze call for proposals is daarom gericht op partijen die verwachten een bijdrage te kunnen leveren aan het interdisciplinair onderzoek en innovatieve oplossingen voor preventie en behandeling van niertransplantaatfalen. Bij de uitwerking van de aanpak vormen de maatschappelijke aspecten (bijvoorbeeld economische en ethische aspecten, inclusiviteit, communicatie, gedrag en autonomie van gebruikers) een integraal onderdeel.

Matchmakingsbijeenkomst

Op donderdag 15 februari 2024 organiseert NWO een matchmakingevenement op locatie NWO Utrecht voor de call ‘One kidney for life (KIC)’. NWO nodigt onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om deze bij te wonen. Schrijf je in op de subsidiepagina op de website van NWO.