Gemeente Vijfheerenlanden: start vanuit de ambitie om lokaal & integraal te bouwen aan participatie

In allerlei gemeenten in Nederland wordt gewerkt aan het leggen van de verbinding tussen werk & inkomen (vanuit de Participatiewet) en zorg en ondersteuning (vanuit de Wmo). Het doel: participatie in welke vorm dan ook voor iedereen mogelijk maken. Zo ook in de gemeente Vijfheerenlanden.

Daar is de ambitie om inwoners in de wijk toegang te bieden voor het oppakken van werkzaamheden, het organiseren van activiteiten voor ontmoeting en verdere ontwikkeling. Om vanuit dagbesteding meer oog te hebben voor ontwikkelkansen van mensen en mogelijkheden van re-integratie. Er lijkt behoefte aan een soort ontwikkelruimte tussen dagbesteding en de uitstroom naar (betaald) werk.

Dit is 1 van de projecten van het ZonMw-programma Vakkundig aan het werk.

Lees het hele artikel op de website van Movisie