Gehonoreerde projecten voor verbetering re-integratiebegeleiding gemeenten

8 gehonoreerde projecten gaan aan de slag met de verbetering van de begeleiding door gemeenten van mensen bij hun re-integratie. Deze richten zich specifiek op de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hebben als doel hen te laten terugkeren naar werk en aan het werk te houden.


De gehonoreerde projecten komen voort uit de ronde Re-integratie van het programma Vakkundig aan het werk. Met de opgeleverde kennis uit de projecten worden interventies in deze ronde ook verder ontwikkeld, uitgetest en beschikbaar gemaakt voor brede toepassing binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. 5 van de 8 projecten zijn inmiddels gestart, de overige 3 starten voor 1 september.

De gehonoreerde projecten:

Over Vakkundig aan het werk

Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer taken en verantwoordelijkheden gekregen rondom werk en inkomen. Denk bijvoorbeeld aan re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Bij veel gemeenten leeft de vraag wat werkt voor wie, wat niet en waarom? Het kennisprogramma Vakkundig aan het werk stimuleert onderzoek naar concrete antwoorden op deze vragen.

Meer weten?