Evaluatie jeugd-ggz

Onlangs is een onderzoeksconsortium gestart met het uitvoeren van een evaluatie naar de jeugd-ggz. In dit onderzoek wordt gekeken naar de rol en positie van de jeugd-ggz binnen de jeugdhulp. Het onderzoek is uitgezet op verzoek van de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de eerste evaluatie van de jeugdwet.

Bij de bespreking van de eerste evaluatie van de Jeugdwet in de Tweede Kamer kwam aan de orde dat de jeugd-ggz in deze evaluatie onderbelicht is. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Tweede Kamer toegezegd om een apart onderzoek te laten uitvoeren. Een consortium bestaande uit het NIVEL, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Tranzo, het PON en de Stichting Alexander gaan dit in de komende tijd gezamenlijk doen.

Het onderzoek richt zich op de rol en positie van de jeugd-ggz binnen de jeugdhulp sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015. Er worden gegevens verzameld op zowel landelijk als lokaal niveau. In het onderzoek staan 5 thema’s centraal: toegang tot jeugd-ggz, samenwerking, leren, triage en acute kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook wordt ingegaan op de knelpunten, goede voorbeelden, kansen voor doorontwikkeling en de uitvoering van de jeugd-ggz in het nieuwe stelsel van jeugdhulp De verwachting is dat de resultaten in de loop van 2019 beschikbaar komen.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  
Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer weten?

Onderwerpen