Eindrapportage deelprogramma Regulatoire Pandemische Paraatheid gepubliceerd

Na de eerdere presentatie van de voorlopige resultaten van het ZonMw deelprogramma Regulatoire Pandemische Paraatheid in november en de publicatie van de eindrapporten van de deelopdrachten, is nu ook de overkoepelende eindrapportage beschikbaar.

Achtergrond

Het deelprogramma Regulatoire Pandemische Paraatheid maakt deel uit van het grotere ZonMw kennisprogramma Pandemische Paraatheid, waarvan het overkoepelende doel is om de kennis(infrastructuur) en expertise te versterken en uit te breiden. Dit draagt uiteindelijk bij aan de optimale preventie van pandemieën op diverse vlakken, het minimaliseren van de effecten hiervan én het vergroten van maatschappelijke adaptatie en weerbaarheid bij pandemieën.

Eindrapport

De eindrapportage van de deelopdrachten beschrijft de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen ten aanzien van de regulatoire pandemische paraatheid van de thema’s Drug Rediscovery, Farmacovigilantie, Remote Monitoring en Geneesmiddelen voor Geavanceerde Therapie (ATMP’s)
Daarnaast beschrijft het eindrapport thema-overkoepelende belemmeringen op het gebied van regelgeving, die een fundamentele rol kunnen spelen tijdens een toekomstige pandemie. Ook zijn er aanbevelingen geformuleerd om deze belemmeringen te verminderen om zo de regulatoire pandemische paraatheid van Nederland te versterken. De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn:

  • het inzicht in het regulatoir systeem, procedures en vereisten verbeteren
  • de multidisciplinaire kennissamenwerking binnen het regulatoire veld versterken
  • de regulatoire adaptatie vormgeven op basis van pandemische scenarioplanning
  • komen tot geharmoniseerde dataverzameling en verbeterde toegang tot data voor regulatoire doeleinden

Het overkoepelend eindrapport is te downloaden via deze link, evenals de deelrapporten van de 4 thema’s.