Collaboratieve workshops voor onderzoeks- en expertisenetwerk post-COVID

Collaborative workshop onderzoeks- en expertisenetwerk post-COVID groepsfoto
Op 18 september en 2 oktober organiseerde ZonMw 2 collaboratieve workshops om geïnteresseerde partijen voor een onderzoeks- en expertisenetwerk post-COVID samen te brengen. Deze 2 dagen stonden in het teken van kennismaking en kennisuitwisseling tussen relevante partijen om een breed en inclusief consortium te vormen.

Met het onderzoeks- en expertisenetwerk post-COVID wordt ingezet op het versterken van de onderzoeksinfrastructuur ter bevordering van de uitvoering van complex en veelomvattend onderzoek naar post-COVID. Daarnaast moet het zorgen voor een bespoediging van de doorgeleiding van (nieuwe) kennis naar de post-COVID patiëntenzorg.

Samenwerking opzoeken

Het doel van de workshopdagen was het bij elkaar brengen van geïnteresseerde partijen, waarbij krachtenbundeling centraal stond: het combineren van ideeën en het vormen van een breed en inclusief consortium, met als doel het ontwikkelen van een gezamenlijk plan voor het onderzoeks- en expertisenetwerk post-COVID. Aan de basis voor de workshops, stond de propositie van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) over de opzet van zowel het onderzoeks- als het expertisenetwerk.

Aan de slag: gezamenlijk werken aan het subsidievoorstel

Op dag 1 lag de focus op kennismaking tussen de verschillende partijen, het delen van ideeën voor de ontwikkeling van het netwerk en het verkennen van mogelijke samenwerkingen. In de daarop volgende 2 weken hebben de partijen hard gewerkt aan een eerste inhoudelijk opzet voor de verschillende onderdelen van de subsidieaanvraag.
De tweede workshopdag begon met presentaties van de uitgewerkte voorstellen. In de middag vonden er inhoudelijke discussies plaats en konden de partijen elkaar onderling opzoeken om scherpte aan te brengen in de verschillende onderdelen van het subsidievoorstel.

In de komende periode wordt verder gewerkt aan het subsidievoorstel. De deadline voor het indienen van een aanvraag is woensdag 1 november 2023, waarna deze beoordeeld wordt volgens de beoordelingsprocedure. ZonMw verwacht eind december een besluit te nemen. 

Patiëntparticipatie

Patiëntparticipatie is een essentieel onderdeel van het netwerk. Patiënten met post-COVID en/of hun naasten beschikken over ervaringsdeskundigheid en een uniek perspectief, welke meegenomen dient te worden in de ontwikkeling van het onderzoeks- en expertisenetwerk. Verschillende partijen en patiëntvertegenwoordigers namen deel aan de workshopdagen om het patiëntperspectief in te brengen in de ontwikkeling van het netwerk.

ZonMw kijkt terug op 2 geslaagde workshopdagen, waarin kennisdeling en samenwerking centraal stonden. Het is de eerste keer dat de bijeenkomsten in deze vorm plaatsvonden, waarmee beoogd werd om op een directe manier het maximale te halen uit de samenwerking tussen relevante partijen. Na honorering van de subsidieaanvraag  gaat het nog op te richten netwerk samen aan de slag voor het ontwikkelen van een landelijk onderzoeks- en expertisenetwerk voor post-COVID.