Onder mensen in een lagere sociaaleconomische positie komen relatief grote gezondheidsachterstanden voor. Hoe kan dit gezondheidspotentieel beter worden aangesproken en benut? De Nationale Wetenschapsagenda stelt €4.835.000 beschikbaar voor empirisch onderzoek naar kansrijke doorbraken vanuit een systeembenadering. Brede consortia kunnen voorstellen indienen voor een omvangrijk onderzoeksprogramma.

Onderwerpen

  • Sociaaleconomische gezondheidsverschillen
  • Gezondheidspotentieel
  • Systeembenadering
  • Preventie
  • Brede samenwerking in consortia

Onderdeel van programma

NWA Gezondheidsverschillen - beter benutten van gezondheidspotentieel

Geplaatst op

13 oktober 2020

Deadline

13 april 2021,
14.00 uur

Doel subsidieoproep

Deze oproep beoogt tot kansrijke doorbraken en handelingsperspectieven te komen voor het duurzaam vergroten van gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie. Drie aspecten zijn van belang: (i) denken en handelen vanuit een systeembenadering, die recht doet aan de complexiteit van gezondheidsverschillen tussen groepen (ii) aansluiten bij actorperspectief en (iii) doelgroep participatie. Het gaat om empirisch onderzoek in meerdere settings aan domeinoverstijgende, kansrijke aanpakken die de gezondheid van mensen met een lagere sociaaleconomische positie in de samenleving duurzaam beogen te verbeteren. Verschillende relevante belanghebbenden zijn daarbij vanaf de start betrokken en implementatie en impact zijn leidend.

Wat kan worden aangevraagd?

Na een vooraanmeldingsfase (fase I) kunnen aanvragers een uitgewerkt onderzoeksvoorstel indienen voor onderzoek door een breed consortium, dat kennisketenbreed, inter- en transdisciplinair werkt. De financiering is bedoeld voor onder andere personele kosten, materiële kosten, kennisbenutting en project management (zie subsidieoproep 3.2.1 en 6.1).
Na een looptijd van 1 jaar kunnen de consortia van gehonoreerde projecten, een gezamenlijk voorstel indienen voor een overkoepelend, synthetiserend project (fase III). De verwachting is dat vier onderzoeksprojecten kunnen worden gehonoreerd in fase II.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Onderzoekers van diverse kennisinstellingen kunnen als hoofdaanvrager of penvoerder van een consortium optreden. Kennisinstellingen, gemeenten, maatschappelijke partners, en andere geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd hun expertise gezamenlijk in te zetten.

Budget

Voor deze subsidieoproep is een totaalbudget van € 4,835 miljoen beschikbaar. In fase II kan maximaal €1 miljoen per project worden aangevraagd voor een maximale looptijd van 48 maanden.
Voor het overkoepelend, synthetiserend project kan maximaal € 835.000 euro worden aangevraagd voor een looptijd van 30 maanden (fase III).

De deadlines voor indienen zijn:

  • Vooraankondiging van uw intentie tot indienen (verplicht) uiterlijk 25 februari 2021 per mail
  • Deadline indienen van vooraanmeldingen (fase I) - 13 april 2021 14:00 in Projectnet
  • Deadline indienen van volledige aanvragen (fase II) - 28 september 2021 14:00 in Projectnet

Aanvraag indienen

Vooraankondiging van uw intentie tot indienen (verplicht) uiterlijk 25 februari 2021 per mail

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep. De Engelstalige oproeptekst kunt u vinden onder ‘Lees volledige subsidieoproep’. Het aanvraagformulier kunt u hieronder vinden.

Subsidieoproep Nationale Wetenschapsagenda Thema: Gezondheidsverschillen – beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie (pdf) 1 MB

Aanvraagformulier

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Astrid van den Broek. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website