9 aanbevelingen voor een toekomstbestendige patiëntenbeweging

Wat is er nodig voor een toekomstbestendige patiëntenbeweging? In een adviesrapport geeft het ZonMw-programma Voor elkaar! 9 aanbevelingen mee aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op een analyse van alle aanvragen die zijn binnengekomen sinds de start van het programma in 2019.

Het adviesrapport ‘Op naar een toekomstbestendige patiëntenbeweging’ werd op 13 september 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport is geschreven op verzoek van het ministerie van VWS. Zij werkt aan een nieuw kader voor de instellingssubsidie van patiëntenorganisaties, dat beter aansluit bij de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de patiëntenbeweging kan voorbereiden op de toekomst.

Het rapport van ZonMw gaat over twee begrippen die passen bij de toekomstige patiëntenbeweging: impact en bereik. Op basis van de ervaringen binnen het subsidieprogramma Voor elkaar!, dat projecten van patiënten- en cliëntenorganisaties financiert, worden geleerde lessen uit het programma gedeeld en vertaald naar adviezen die bruikbaar kunnen zijn voor het nieuwe beleidskader.

Download het adviesrapport

De aanbevelingen

De analyse van de in totaal 500 aangevraagde projecten tussen 2018 en nu leverde belangrijke inzichten op. Deze zijn vertaald in 9 aanbevelingen, die in het adviesrapport verder worden toegelicht:

  1. Maak ruimte voor nieuwe organisaties in het instellingssubsidiekader.
  2. Bied aparte mogelijkheden voor organisaties die buiten het subsidiekader vallen.
  3. Monitor regelmatig op impact en bereik.
  4. Laat aanvragers van instellingssubsidie een doelgroepanalyse en een behoeftepeiling uitvoeren.
  5. Laat aanvragers van instellingssubsidie een overzicht maken van de verschillende samenwerkingspartners.
  6. Vraag indieners om een planmatig instellingssubsidieplan.
  7. Laat organisaties de plannen voor jaar 1 als basis voor jaar 2 gebruiken.
  8. Maak ondersteuning toegankelijk voor alle patiëntenorganisaties.
  9. Faciliteer de uitwisseling van kennis onderling.

Aanbieding aan Tweede Kamer

Het rapport is op 13 september 2021 door minister De Jonge naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende Kamerbrief schrijft De Jonge dat het adviesrapport ‘een aantal waardevolle bouwstenen voor het toekomstige instellingssubsidiekader’ heeft opgeleverd. De inzichten uit het rapport zullen worden meegenomen in de uitwerking van het nieuwe kader.

Het ministerie van VWS gaat verder met de uitwerking van het instellingssubsidiekader 2023 – 2027 zodra er een nieuw kabinet is. De Kamer wordt op de hoogte gehouden zodra er nieuwe ontwikkelingen op dit onderwerp zijn.