31 onderzoeksteams gaan van start met subsidie uit de ZonMw Open Competitie

31 onderzoeksteams gaan van start met hun project dat gefinancierd wordt met subsidie uit de ZonMw Competitie ronde 2021 met een totaalbedrag van € 24,2 miljoen. Ieder onderzoeksteam ontvangt daarvoor gemiddeld € 750.000,-. Zes van de onderzoeksteams ontvangen € 250.000 extra voor een investering in infrastructuur.

Daarnaast ontvangt het projectteam (onder leiding van prof Bloem; Radboud UMC) extra financiering vanuit een samenwerkingsverband met zustercouncil Fonds Nationale de la Recherche in Luxemburg.  Alle 31 onderzoekteams kunnen met deze financiering innovatieve samenwerkingen opzetten die bijdragen aan vernieuwing in de fundamentele (bio)medische wetenschap en gezondheidszorg voor de langere termijn.

Welke onderwerpen worden onderzocht?

De 31 onderzoeksprojecten zijn gericht op een breed scala van onderwerpen. Ze gaan onder andere onderzoek doen naar: hoe dopamine en serotonine systemen in de hersenen tezamen bijdragen aan motieven voor drugsgebruik, bedreiging van effectieve behandeling bij bacteriële infecties door toenemende resistentie, het ontwikkelen van een nieuw slim computersysteem waarmee de arts meer tijd heeft voor de patiënt, oorzaak en gevolg van de verstoorde communicatie tussen 2 hersenhelften na een beroerte, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe diagnose- en behandelingsmethoden voor leververvetting en hart- en vaatzieken dat zal bijdragen aan gezond ouder worden. Een totaaloverzicht van deze 31 projecten vindt u terug onder 'Meer informatie'.

Wat is het programma ZonMw Open Competitie?

Het oogmerk van ZonMw Open Competitie is ruimte creëren voor nieuwsgierigheidsgedreven en creatieve samenwerking die leidt tot grensverleggende wetenschap van uitzonderlijke kwaliteit op het terrein van gezondheidsonderzoek. Het programma ZonMw Open Competitie is specifiek bedoeld voor onderzoekers uit twee of meerdere vakgebieden die op een synergistische wijze excellente team science bevorderen. De aanvragen werden daarom getoetst en gerangschikt op deze punten aan de hand van de criteria relevantie en kwaliteit. Omdat kennisbenutting en participatie ook belangrijke criteria zijn, beschikken alle gehonoreerde aanvragen over een overtuigend plan voor kennisbenutting, met doordachte plannen voor implementatie en participatie van belanghebbenden in brede zin.

Extra middelen beschikbaar met ingang van 2022

Met ingang van 2022 is structureel 60 miljoen euro extra beschikbaar voor de Open Competities van de vier domeinen van NWO waaronder  Medisch Onderzoek en Zorginnovatie (ZonMw). Op de programmapagina's van ZonMw Open Competitie is gepubliceerd hoe deze extra middelen beschikbaar zijn  gesteld in de huidige  ronde van de ZonMw Open Competitie. Let op: de nieuwe subsidieronde opent op 20 december en de deadline is op 7 maart voor het projectidee.

Meer informatie: