Zorginstituut Nederland en ZonMw bundelen kennis en expertise

Subsidieregeling biedt kansen aan veelbelovende zorg
Zorginstituut Nederland en ZonMw Doelmatigheidsonderzoek werken nauw samen om veelbelovende zorg een kans te geven. Zij brengen hun expertise in bij het beoordelingsproces van subsidieaanvragen en onderzoek naar dergelijke zorg. Blijkt die zorg haar belofte waar te maken, dan volgt opname in het basispakket van de zorgverzekering.

In 2020 startten de eerste projecten binnen de subsidieregeling Veelbelovende zorg (VeZo) van Zorginstituut Nederland. De regeling is bedoeld voor zorg die effectief lijkt maar nog niet uit het basispakket wordt vergoed. Er moet immers eerst bewijs komen dat die zorg minstens even effectief is als de bestaande behandeling in Nederland. Door het ontbreken van bekostiging van de zorg in kwestie komt het onderzoek naar de effectiviteit soms niet van de grond. Daardoor kan potentieel effectieve zorg de patiënt niet bereiken.

Krachten bundelen

Met geld uit de regeling kunnen behandelaars wél onderzoek doen naar de (kosten)effectiviteit. Het unieke is dat zowel de zorg- als de studiekosten worden vergoed: 80% is voor de zorg en maximaal 20% gaat naar het onderzoek. Voor de regeling werkt het Zorginstituut sinds de start nauw samen met ZonMw Doelmatigheidsonderzoek, vertelt Yuri Souwer, projectleider bij het Zorginstituut. ‘Dat twee organisaties met verschillende expertise hun krachten bundelen, plukken we in de uitvoering van de subsidieregeling de vruchten van.’

Samen monitoren

Het Zorginstituut heeft als taak te beoordelen wat wel en niet in het basispakket van de zorgverzekering thuishoort. Souwer: ‘We weten ook welk onderzoek hiervoor nodig is. Maar voor deze subsidieregeling is aanvullende expertise nodig. Die vinden we bij ZonMw Doelmatigheidsonderzoek, dat veel kennis in huis heeft over praktijkgericht onderzoek en het beoordelen van de kwaliteit van onderzoeksvoorstellen. Projecten die onze subsidie krijgen, monitoren we ook samen met ZonMw-collega’s.’

Innovatieve immuuntherapie

Er lopen momenteel 23 projecten binnen de subsidieregeling. Een mooi voorbeeld vindt Souwer de HOVON161-studie van het UMCG. Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland en Patiëntenvereniging Hematon zijn ook partners. Bij dit project gaat het om veelbelovende zorg die relevant is in het kader van passende zorg en die bovendien kostenbesparing kan opleveren, licht Souwer toe. Het betreft CAR T-celtherapie, een innovatieve immuuntherapie voor lymfeklierkanker die sinds 2020 wordt vergoed. Voor het product dat nu in het basispakket zit, worden de cellen van een patiënt ingevroren en op een centrale locatie geproduceerd, een proces waardoor patiënten weken moeten wachten. Die tijd hebben ze vaak niet.

Passende én betaalbare zorg

Souwer licht het belang van de studie toe: ‘Eén behandeling kost nu ongeveer 400.000 euro. In de academische setting is een soortgelijke aanpak bedacht die niet alleen veel sneller is maar ook bijna drie ton goedkoper. Aan de studie doen 300 patiënten mee, waarvan de helft het academische product krijgt. Is dit minstens even effectief als het commerciële? Als dat zo is, kan het in het basispakket komen. Dan krijgen veel meer patiënten toegang tot passende zorg tegen lagere kosten.’