Waardigheidscirkel moet hulp verbeteren aan mensen met multiproblematiek

Binnen haar gezondheidsbeleid streeft de gemeente Utrecht ernaar om mensen met multiproblematiek met waardigheid te behandelen. Wat met die term precies wordt bedoeld, was tot voor kort onduidelijk. De Waardigheidscirkel moet nu als gereedschap dienen voor beleidsmakers en hulpverleners.

De gemeente Utrecht streeft ernaar om de gezondheidsverschillen onder haar inwoners te reduceren. In dat kader vindt ze het belangrijk dat mensen met een stapeling van psychosociale en/of sociaaleconomische problemen hulpverlening krijgen waarin niet alleen de positieve gezondheid centraal staat, maar ook de menselijke waardigheid serieus wordt genomen. Dit is een actueel thema omdat de rol van de overheid zowel lokaal als landelijk steeds meer verandert van ondersteunend naar faciliterend.

Op zoek naar definitie

Maar wat is nu precies de definitie van de term waardigheid? Om inzicht te krijgen in deze term gingen onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht op zoek naar een passend antwoord. Zij verzamelden ervaringen van zowel waardigheid als onwaardigheid door hulpontvangers met meervoudige problematiek te spreken en te observeren. Ook spraken ze met hun hulpverleners en met beleidsmakers die zich specifiek richten op deze doelgroep. Door deze gesprekken ontstond er een beter beeld van waardige hulp.

Waardigheidscirkel

Dit project toont aan dat mensen met veel problemen doorgaans een groot gebrek aan waardigheid ervaren. Om hulpverleners en beleidsmakers te laten nadenken en discussiƫren over dit fenomeen hebben de onderzoekers de zogenoemde Waardigheidscirkel ontwikkeld. Daarin zijn vier vormen van vernedering opgenomen die de doelgroep ervaart. Ze voelen zich vaak gezien of behandeld als leegte waarbij ze niet worden gehoord, als voorwerp, als kind en zelfs als monster. De Waardigheidscirkel, waarmee de gemeente Utrecht nu werkt, stelt daartegenover vier manieren van waardige hulp en ondersteuning, namelijk het worden behandeld als volwaardig deelnemer, als uniek persoon, als volwassene en als vriend.

Meer informatie