EndObesity: Europese samenwerking in de strijd tegen kinderobesitas

Obesitas bij kinderen is een groeiend gezondheidsprobleem. Het Europese project "EndObesity" streeft naar innovatieve strategieën voor preventie. Dr. Romy Gaillard, kinderarts en EndObesity projectleider van het Erasmus Universitair Medisch Centrum, deelt in een exclusief interview inzichten over het project.

Een verhoogd risico op obesitas lijkt al deels te ontstaan in de vroegste levensfase. Ongunstige leefstijlfactoren bij aanstaande ouders en het kind tijdens de preconceptie, zwangerschap en vroege kinderjaren worden als belangrijke risicofactoren beschouwd. EndObesity richt zich daarom, met specifieke aandacht voor de eerste 1000 dagen van het leven, op het voorkomen van obesitas bij kinderen. Het consortium streeft naar het verkrijgen van nieuwe inzichten voor obesitaspreventie gedurende deze cruciale periode, vanaf vóór de zwangerschap tot aan de leeftijd van twee jaar. Daarnaast zet het consortium zich in voor het ontwikkelen van nieuwe strategieën om preventieve maatregelen zo effectief mogelijk te implementeren.

Samenwerking in de praktijk

6 Europese onderzoeksinstellingen en 2 ouder-kind organisaties bundelen hun krachten binnen EndObesity. De samenwerking binnen EndObesity gaat verder dan een formele verbintenis; het is een levendig proces van interactie en kennisdeling dat de essentie van effectieve samenwerking illustreert. Het consortium, onder leiding van Dr. Gaillard, biedt een inspirerend voorbeeld van hoe praktische internationale samenwerking eruit kan zien.

Dr. Gaillard benadrukt het belang van deze gezamenlijke inspanningen: "We komen frequent bij elkaar om studies en onderzoeksresultaten van EndObesity te bespreken. Alle betrokken partners in EndObesity werken aan verschillende studies en programma’s, waarvan we de bevindingen zullen samenvoegen met als doel gezamenlijk tot nieuwe inzichten voor de preventie van obesitas te komen." Deze frequentie in interactie, gedeelde kennis en gezamenlijke inspanningen vormen de kracht van EndObesity.

Kennisproducten voor effectieve preventie

Uit de samenwerking binnen EndObesity zijn diverse kennisproducten voortgekomen die bij kunnen dragen aan de preventie van obesitas gedurende de eerste 1000 dagen van het leven.

Een van de kennisproducten is een Europese online onderwijsmodule. Deze module, ontworpen voor zorgmedewerkers en studenten, richt zich op de preventie van obesitas in de vroegste levensfasen. Dr. Gaillard legt uit: "De module zal beschikbaar zijn in verschillende talen en zal bijdragen aan het effectiever kunnen uitvoeren van nieuwe preventiestrategieën door nieuwe scholing van zorgmedewerkers en studenten."

Een ander belangrijk kennisproduct is de ontwikkeling van een voorspel model  binnen EndObesity. Met dit model willen we proberen al tijdens de eerste 1000 dagen van het leven gezinnen te identificeren met een verhoogd risico op obesitas bij het kind in latere jaren. Dr. Gaillard deelt inzichten over de evolutie van dit model: "Vooraf dachten wij dat we met verschillende risicofactoren gemeten bij beide toekomstige ouders, al voor aanvang van de zwangerschap, een voldoende sterke voorspelling op het risico voor obesitas bij het kind zouden kunnen maken. Maar wij zagen dat alleen dit soort factoren onvoldoende waren. Op basis van deze bevindingen, hebben wij het voorspelmodel verder uitgebreid met risicofactoren gerelateerd aan de zwangerschap en de vroege kindertijd, om een betere voorspelling te kunnen maken over het risico op obesitas bij het kind later in het leven." Deze bevindingen benadrukken de noodzaak van een holistische benadering bij het identificeren en aanpakken van risicofactoren van obesitas. Ze bieden ook de mogelijkheid om gerichte preventiestrategieën toe te passen die de kans op obesitas bij het kind te verlagen.

Wij hopen hiermee de impact van EndObesity op de gezondheid van toekomstige generaties zo groot mogelijk te maken.
Dr. Romy Gaillard
Kinderarts en EndObesity projectleider van het Erasmus Universitair Medisch Centrum

Gerichte preventiestrategieën voor diverse doelgroepen

Het project ontwikkelt aanbevelingen voor preventiestrategieën voor toekomstige ouders, voor verder onderzoek, en voor de ontwikkeling van toekomstige richtlijnen en beleid relevant voor de publieke strategieen, de zorg, en de voedingsindustrie. "Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om ons op al deze verschillende groepen te richten om preventiestrategieën zo effectief mogelijk uit te kunnen voeren", vertelt Dr. Gaillard.

EndObesity gebruikt diverse doeltreffende methoden om de preventiestrategieën te verspreiden en te implementeren. Een voorbeeld hiervan is de opstelling van een consensus statement, waarin zij 'een overzicht presenteren van de belangrijkste bevindingen van EndObesity met aanbevelingen voor toekomstige ouders, zorgverleners, onderzoekers en beleidmakers'. Daarnaast zal het project, op basis van de consensus statement, korte factsheets ontwikkelen. 'Deze factsheets zullen doelgroep specifiek zijn. Op deze wijze kunnen we de disseminatie van bevindingen uit dit project vergroten en meerdere doelgroepen bereiken.'

Een ander voorbeeld betreft de ontwikkeling van een online app op basis van het voorspelmodel om te ondersteunen bij het maken van een inschatting van het  risico op obesitas bij het kind. Deze app willen wij vrij toegankelijk maken voor zorgmedewerkers in Europa. Dr. Gaillard concludeert: "Wij maken dus gebruik van verschillende methoden om bevindingen uit EndObesity te kunnen delen met verschillende doelgroepen."

Dr. Gaillard sluit af met optimisme: "Wij hopen hiermee de impact van EndObesity op de gezondheid van toekomstige generaties zo groot mogelijk te maken."