Video: verspreidings- en implementatie-impuls ingezet bij het Energiekprogramma

De Verspreidings- en implementatie-impuls (VIMP) is onlangs ingezet op de Afdeling Revalidatie van het Radboudumc in Nijmegen. Met behulp van deze VIMP hebben onderzoekers mogelijkheden en barrières kunnen inventariseren voor de implementatie van het Energiek-programma in revalidatiecentra en in de eerste lijn. 

Impact versterken door de VIMP

Veel mensen met een chronisch neurologische aandoening worden in het dagelijks leven beperkt door vermoeidheid. Het groepsprogramma Energiek leert mensen hoe ze hun conditie kunnen trainen en behouden en hoe ze meer regie kunnen krijgen over hun energie. In (wetenschappelijk ) onderzoek is een positief effect van Energiek aangetoond. Deelnemers zijn na Energiek beter in staat betekenisvolle activiteiten uit te voeren en hebben een verbeterde lichamelijke conditie. Echter, tot heden wordt dit programma alleen aangeboden in Arnhem (Revalidatiecentrum Klimmendaal) en in Nijmegen (Radboudumc).

Groepsprogramma beschikbaar maken in heel Nederland

Om het programma beschikbaar te maken voor een grote groep mensen met een chronische aandoening en vermoeidheid, wilden de onderzoekers dit programma kunnen gaan aanbieden in verschillende eerstelijn praktijken in Nederland en de ervaringen evalueren. Door te leren van de succes- en belemmerende factoren zijn inzichten verkregen in hoe dit groepsprogramma beschikbaar gemaakt kan worden voor heel Nederland.

Dr. Edith Cup, ergotherapeut/senior onderzoeker bij het Radboudumc, vertelt: “Het Energiekprogramma draait om groepsrevalidatie voor mensen met spierziekten en chronische vermoeidheid. Wij onderzochten of groepsrevalidatie een bijdrage kan leveren aan verbeteren van de participatie en uithoudingsvermogen. De uitkomsten waren positief.”

ZonMw ondersteunt onderzoekers met verspreiden en implementeren van nieuwe kennis

Innovatie in de zorg is enorm belangrijk, maar als de opgedane kennis niet goed gedeeld wordt met andere zorgaanbieders is dat zonde. Daarom ondersteunen we onderzoekers in de zorg met het verspreiden en het implementeren van die nieuwe kennis. Impact versterken noemen we dat.” zegt Gerjanne Vianen, implementatiespecialist bij ZonMw Doelmatigheidsonderzoek.

Video: Implementatie van het revalidatieprogramma 'Energiek'

Bekijk de video voor een uitgebreide toelichting.