Parel voor virtuele assistent Anne

Door geheugenproblemen verliezen mensen soms de controle over hun eigen leven. Virtuele assistent Anne ondersteunt bij de dagstructuur, zodat mensen zoveel mogelijk zelf de regie blijven behouden. Voor de ontwikkeling van deze avatar ontving bedenker Annemarie Johannes op 2 februari 2022 een ZonMw Parel. De Parelcommissie is onder de indruk van Annes veelzijdigheid en functionaliteit.

Van alle projecten die ZonMw financiert, valt een aantal extra op: dit zijn de Parelprojecten. Sinds 2 februari hoort ‘Living Well With Anne’ bij die projecten. De uitreiking van de Parel gebeurde tijdens de webinar ‘Van idee tot implementatie – in gesprek met zorginnovatoren’ op 2 februari. Véronique Timmerhuis, algemeen directeur van ZonMw, overhandigde de Parel digitaal aan Annemarie Johannes, die Anne zelf bedacht.

Virtuele assistent

Anne is een virtuele assistent die mensen ondersteunt in hun dagelijks leven, zodat zij zoveel mogelijk zelf de regie blijven behouden. Anne leest nieuws voor in een gewenst tempo en herinnert aan afspraken, activiteiten, medicatie, eten en drinken. In het project is uitgezocht hoe Anne de zorgkwaliteit verhoogt en de maatschappelijke kosten verlaagt.

Bewezen technologie

Anne is gebaseerd op avatar-technologie die zich al heeft bewezen. Positieve ervaringen van oudere gebruikers hebben een duidelijk beeld gegeven van basisfunctionaliteiten voor mensen met dementie. Anne neemt onzekerheid en angst voor controleverlies weg, en daarmee veel stress. Gebruikers zien de avatar als maatje dat menselijk contact niet vervangt, maar juist bevordert.

Jury

Voor ZonMw waren er diverse redenen om ‘Living Well with Anne’ een Parel toe te kennen. De eerste reden is dat het idee is ontstaan vanuit de mantelzorger, in dit geval Annemarie Johannes, die voor haar vader zorgde. Daarnaast spreekt de aanpasbaarheid van Anne aan: dankzij de verschillende functies én de talen die Anne spreekt, is ze inzetbaar voor meerdere groepen en op individuele behoeften af te stemmen.

Anne is verder een mooi voorbeeld van internationale samenwerking. De virtuele assistent is ontwikkeld in samenwerking met partners in Duitsland, Zwitserland, Luxemburg en Italië. Dat leidde en passant tot de ontdekking van culturele verschillen in hoe je een virtueel assistent het beste kunt inzetten. Tot slot is ZonMw enthousiast over de innovatieve methoden die zijn gebruikt om de doelgroep te betrekken. Zo leverden gebruikers met dementie een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van de virtuele assistent.

Over het programma Active & Assisted Living

De ontwikkeling van Anne is mede mogelijk gemaakt met financiering door ZonMw via het programma Active & Assisted Living (AAL). Met dit programma ondersteunt ZonMw de ontwikkeling van slimme technologie die senioren helpt om langer zelfstandig en zelfredzaam te blijven. Gaandeweg zijn steeds meer doelgroepen Anne gaan benutten in hun leven. Via de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) wordt Anne inmiddels ook ingezet voor migrantenouderen en mensen met een licht verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel.

Slimme Zorg Estafette

De webinar ‘Van idee tot implementatie’ vond plaats in het kader van de Slimme Zorg Estafette, die van 27 januari tot en met 25 februari plaatsvindt in opdracht van het ministerie van VWS. Tijdens de Slimme Zorg Estafette staat innovatie in zorg, welzijn en preventie centraal.