Van Onbekend, naar Bekend Talent

Ontwikkeltraject Onbekend Talent is onderdeel van het ZonMw-programma Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning
Woensdag 14 juni was een spannende dag. Alle talenten van het ontwikkeltraject Onbekend Talent kwamen naar het Albeda Zorgcollege in Rotterdam en gaven een eindpresentatie over hun onderzoek en het project dat zij hebben uitgevoerd in de eigen werkomgeving. De deelnemers werken voor verschillende zorgorganisaties en hebben ieder hun eigen specialismes, maar één ding hebben ze gemeen: met grote betrokkenheid werken ze aan een uitdaging uit hun eigen praktijk. Alle talenten zijn gedreven om positieve veranderingen teweeg te brengen in de zorg. Veranderingen voor zowel cliënten als collega’s!

Onderzoek en leiderschap mbo-zorgprofessionals

Het ontwikkeltraject Onbekend Talent is ontstaan vanuit het ZonMw-programma Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning, om de verbinding tussen onderzoek en de praktijk te verbeteren. In de opleiding tot verzorgende of verpleegkundige wordt tot nu toe nog niet veel aandacht besteed aan het doen van onderzoek of het ontwikkelen van leiderschap. Het doel van Onbekend Talent is dan ook het signaleren, oppakken en verbeteren van knelpunten in de praktijk. Samen met hun collega’s!

Wat hebben de talenten onderzocht?

Tijdens de bijeenkomst gaven 9 talenten een eindpresentatie over de uitdaging uit hun eigen werkomgeving die zij hebben onderzocht. Zij namen hierbij enthousiast de aanwezigen mee in de voorbereiding en aanpak van het onderzoek en in het proces waar zij nu staan. Het merendeel van de onderzoeken is namelijk nog volop in ontwikkeling. Tijdens hun onderzoek hebben de talenten zelf met hun collega’s een mogelijke oplossing aangedragen en geïmplementeerd voor het praktijkprobleem waar ze mee bezig zijn. Met wat de talenten geleerd hebben in dit traject kunnen zij in de toekomst aan de slag met nieuwe uitdagingen die zij tegenkomen. Bij veel organisaties is daar ook de ruimte voor.

Tijdens de presentaties kwamen mooie voorbeelden uit de onderzoeken naar voren, zoals:

‘Het verminderen van psychofarmaca in een woongroep bij somatische cliënten door méér momenten van aandacht, waarbij de kwaliteit van leven, maar óók de veiligheid van cliënten en zorgverleners geborgd kan worden

Het efficiënter inzetten van de werkoverdracht en de bijbehorende planborden voor zorgmedewerkers, zodat er meer duidelijkheid in taken en rollen ontstaat en zorgtaken niet langer vergeten worden

Een rouwkoffer voor medewerkers én bewoners, om onder andere meer stil te staan bij de rouwverwerking na het overlijden van een cliënt’.

Ook teamdynamiek en het verbeteren van de samenwerking, zowel relationeel als procesmatig,  kwam in verschillende onderzoeken terug.

De rouwkoffer is eigenlijk nooit af. Het is de bedoeling dat iedereen de mogelijkheid heeft om op zijn of haar manier stil te staan bij het overlijden van een cliënt. Ongeacht waar je zelf in gelooft.
Sandra van Bokkem
Zorgorganisatie Laurens

Ruimte creëren voor ontwikkeling

In 2022 sloegen ZonMw, het Van Kleef Instituut en het Albeda Zorgcollege de handen ineen om het ontwikkeltraject Onbekend Talent uit te voeren en de talenten te begeleiden bij het opzetten en uitwerken van het onderzoek. Niet alleen de manier van onderzoek doen, maar ook het ontwikkelen van leiderschap en hoe je zelf meer zeggenschap kunt creëren kwamen tijdens dit traject aan bod.

Door dit ontwikkeltraject kregen getalenteerde mbo’ers de ruimte om naast hun eigen werk dit onderzoek te kunnen doen. Dit hebben de zorgprofessionals als erg positief ervaren. Door de subsidie (voucher) konden zij worden ‘uitgeroosterd’ van  hun reguliere werk en werd er letterlijk ruimte gecreëerd voor de ontwikkeling van hun talenten. De talenten kregen in het traject de tools, begeleiding en intervisie aangereikt om hun onderzoek en talenten verder te ontwikkelen. Op die manier hebben de talenten geleerd hoe zij met hun eigen kwaliteiten hun ideeën nóg beter over kunnen brengen.

Door dit onderzoek te doen, heb ik beter geleerd hoe ik kan coachen. Ik probeerde dit eerst tussen mijn werkzaamheden door te doen en dat ging eigenlijk ten koste van mijzelf. Ik weet nu beter hoe ik moet delegeren en daardoor ook meer ruimte kan creëren om te coachen.
Erik Kruidenberg
Zorgorganisatie Topaz

De projecten van Onbekend Talent

Bent u benieuwd naar de projecten van de talenten? Door op de verschillende projecten te klikken komt u meer te weten over hun onderzoek!

Ook aan de slag met Onbekend Talent uit uw eigen organisatie?

Eind september is de slotconferentie ‘van Onbekend, naar Bekend talent; mbo’ers veranderen hun werkpraktijk’ in Leiden. Tijdens deze conferentie nemen het Van Kleef Instituut, het Albeda Zorgcollege en ZonMw zorg- en onderwijsprofessionals mee in dit nieuwe ontwikkeltraject: Hoe ziet het ontwikkeltraject eruit, welke onderzoeksvragen hebben de talenten opgepakt en wat heeft dit opgeleverd voor de talenten en hun zorgorganisaties? Zo delen wij alle kennis die we met elkaar hebben opgedaan en inspireren wij ook andere mbo-zorgprofessionals, zorg- en onderwijsinstellingen om aan de slag te gaan met het eigen onbekende talent.

Meer weten of aanmelden voor de slotbijeenkomst?

Heeft u interesse in de slotbijeenkomst of heeft u nog vragen over het ontwikkeltraject? Neem dan contact op met Anouk Vermeij (Programmamanager Langdurige Zorg en Ondersteuning), via LZO@zonmw.nl.

Aanmelden voor de slotconferentie kan via de website van het Van Kleef Instituut via deze link.

Colofon

Redactie: Lizzy van Stein
Eindredactie: ZonMw