Mbo-opgeleide zorgprofessionals delen onderzoekservaringen tijdens slotbijeenkomst Onbekend Talent

Op maandag 25 september vond de slotbijeenkomst van het ontwikkeltraject Onbekend Talent plaats bij Scheltema in Leiden. Dit traject is onderdeel van het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Tijdens de slotbijeenkomst werd gepresenteerd hoe mbo-opgeleide zorgprofessionals hebben geleerd om onderzoek te doen binnen hun werkgebied en hoe zij zich hebben ontwikkeld op het gebied van leiderschap, zodat zij meer zeggenschap krijgen in het werkveld. Ook is stilgestaan bij het verdere vervolg van Onbekend Talent.

Het ontwikkeltraject voor mbo-opgeleide zorgprofessionals

Het ontwikkeltraject Onbekend Talent heeft als doel de verbinding tussen onderzoek en de praktijk te verbeteren. Dit is een bijzondere focus, omdat ‘het doen van onderzoek’ geen vanzelfsprekend onderdeel is van het onderwijsprogramma in de verzorging en verpleging. En juist deze doelgroep speelt een belangrijke rol in het verder ontwikkelen van het zorgveld, omdat zij direct in contact staan met cliënten, zowel in de thuissituatie als in woonzorgvormen en verpleeghuizen.  

Mbo-opgeleide zorgprofessionals leren om knelpunten in hun praktijk te signaleren, op te pakken en te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de verbetering van de inhoud en de kwaliteit van zorg of de inrichting van rollen en taken binnen hun team. Dit alles samen met hun collega’s!

De slotbijeenkomst

De middag werd begeleid door dagvoorzitter en verandercoach Barbara Oppelaar. Op het podium werden het Van Kleef Instituut (VKI), het Albeda Zorgcollege en ZonMw gevraagd wat de aanleiding van het Onbekend Talent traject was, waarom het traject nodig was, hoe zij het hebben ervaren, en welke stappen er genomen worden voor een vervolg van het traject.

Na deze inzichtelijke discussie volgde een interactieve workshop waarin deelnemers konden ervaren hoe verandering in de zorg soms een uitdaging kan zijn. Mensen neigen vaak naar oude gewoontes, wat innovatie en verbetering kan belemmeren - aspecten die juist van groot belang zijn in de zorgsector.

Talenten een podium bieden

Na de workshop konden de deelnemende talenten hun certificaat in ontvangst nemen. Tijdens dit feestelijke moment werd verteld hoe de talenten hun onderzoek hebben aangepakt en welke veranderingen zij al binnen hun organisaties hebben bewerkstelligd. De onderzoeken en hun resultaten waren divers. Variërend van een andere invulling van de rol van een verpleegkundig coach op basis van gedaan onderzoek tot het kunnen afbouwen van psychofarmaca onder bewoners, door kennis over psychofarmaca te vergroten onder verzorgenden en het kunnen aanbieden van alternatieve oplossingen. De talenten ontvingen hun certificaten te midden van een feestelijk applaus van de aanwezigen.

Eerst stond medicatie voorop, maar nu staat medicatie achteraan. We kijken nu eerst met elkaar naar de alternatieven. Want liefde en aandacht is het beste medicijn dat er is.
Milica Weijers
Verzorgende IG bij Laurens

Op de aanwezige talentenmarkt konden de talenten nogmaals hun onderzoek uitgebreid presenteren en toelichten aan de bezoekers van de slotbijeenkomst.

Wilt u meer informatie over de resultaten van de onderzoeken? Bekijk dan deze pagina: Onbekend talent: leer veranderen in de praktijk | ZonMw

De middag is vastgelegd in een inspirerende video, die je hieronder kunt bekijken.

Komt er een vervolg van dit traject?

Met de waardevolle ervaringen van het afgelopen jaar in gedachten, starten we in 2024 met de doorontwikkeling van het traject. Het leertraject zal verdergaan als "Ongekend Talent", wat beter aansluit bij het doel ervan. Talenten zijn immers ongekend (niet bekend) en ongekend waardevol. Bovendien wordt er gekeken naar de mogelijkheden om het programma uit te breiden naar andere sectoren, zoals de gehandicaptenzorg.

Ook aan de slag met onbekend talent in uw organisatie?

De modules die de zorgprofessionals tijdens het leertraject hebben doorlopen, worden verzameld in een interactieve toolkit. Met behulp van deze toolkit kunnen andere zorg- en onderwijsorganisaties ook aan de slag met dit traject. De toolkit is momenteel in ontwikkeling en zal binnenkort worden aangekondigd via een nieuwsbericht op onze website en social media kanalen.

Meer weten over het ontwikkeltraject?

Neem dan contact op via LZO@zonmw.nl.